Przejdź do menu Przejdź do treści

Relacja z warsztatów nt. „Strategiczny i finansowy due diligence: Dobre praktyki jako klucz do zrozumienia wartości w przejęciach”

27 listopada 2019 r.  poprowadzono warsztaty dla 90 osób z Kolegium Finansów.

Reprezentująca Katedrę Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej dr Jolanta Wartini-Twardowska powitała wszystkich Uczestników, a spotkanie poprowadził mgr Dominik Rogal, supervisor w BDO. Na warsztatach zwrócono uwagę na:

·         motywy dokonywania przejęć;

·         zagrożenia związane z przejęciami i konsekwencje braku ich identyfikacji;

·         pytania stawiane przez inwestorów zainteresowanych przejęciami;

·         rodzaje due diligence, ich istotę, zaangażowane podmioty oraz zakres;

·         charakterystykę etapowości due diligence;

·         istotę due diligence strategicznego;

Ponadto przedstawiono i wyjaśniono na podstawie studium przypadków, wynikające z dobrych praktyk, grupy due diligence finansowego odnoszące się do: (1) bilansu, (2) rachunku zysków i strat, (3) planów finansowych, (4) rachunku przepływów pieniężnych i (5) wskaźników, które pozwalają na ujawnienie ewentualnych zagrożeń dla rzetelnej wyceny przejmowanego przedsiębiorstwa. Posłużono się także analizą projektów w celu zweryfikowania spójności danych historycznych z realnymi możliwościami ich realizacji. To właśnie druga część warsztatów najbardziej pobudziła aktywność uczestników.

Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach, a także za pytania i dyskusję, która toczyła się również po spotkaniu.

 

Organizatorzy

 

Galeria zdjęć

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3