Aktualności

Miło nam poinformować, że ukazał się właśnie artykuł pt. "Future-Generation Perception: Equal or Not Equal? Long-Term Individual Discount Rates for Poland" dr hab. Moniki Foltyn-Zarychta, prof. UE, pracownika Katedry Inwestycji. Artykuł opublikowany... [Więcej]
W ramach V edycji Research Seminar Days odbył się cykl wykładów i seminariów: 10 maja "A Practical Guide to Business Writing for Students" oraz 11 i 12 maja "A Practical Guide to Academic Writing for Non-Native Speakers of English" (prof. Katalin... [Więcej]
Pracownik naszej Katedry, dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE, brał udział w dniach 15-19 marca 2021 w Intensive Programme Future of Banking and Finance. [Więcej]
Wywiad z dr hab. Moniką Foltyn-Zarychta, prof. UE na temat inwestycji w odnawialne źródła energii. [Więcej]
Miło nam poinformować o opublikowaniu przez pracowników Katedry Inwestycji (Kolegium Finansów) – prof. UE dr hab. Monikę Foltyn-Zarychtę, dra Rafała Bułę oraz prof. UE dra hab. Krystiana Perę – artykułu pt. “Discounting for Energy Transition... [Więcej]
W dn. 9 listopada br. prof. UE dr hab. Monika Foltyn-Zarychta poprowadziła pierwsze z cyklu otwartych seminariów doktoranckich dla doktorantów Katedry Inwestycji, słuchaczy Szkoły Doktorskiej oraz wszystkich zainteresowanych. [Więcej]
W dniach 5-9 października 2020 r. prof. UE dr hab. Monika Foltyn-Zarychta oraz dr Rafał Buła uczestniczyli w 11 th International Week zorganizowanym przez VSB - Technical University of Ostrava (Ostrawa, Republika Czeska). [Więcej]
Miło nam poinformować, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dn. 16 września 2020 r. dr Rafał Buła z Katedry Inwestycji otrzymał grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 4 na realizację działania naukowego... [Więcej]
W dniach 9-13 lutego 2020 r. pracownicy oraz doktorant Katedry Inwestycji: prof. UE dr hab. Krystian Pera, dr Rafał Buła, dr Marcin Tomecki oraz mgr Michał Mrowiec gościli na Wydziale Bankowości Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w Pińsku (Republika... [Więcej]
Konkurs dotyczył obronionych w 2019 roku prac dyplomowych Absolwentów studiów podyplomowych „Rzeczoznawca majątkowy” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Zwycięzcą konkursu organizowanego przez... [Więcej]