Artykuł pracownika Katedry Inwestycji w czasopiśmie z "listy filadelfijskiej"

Miło nam poinformować, że ukazał się właśnie artykuł pt. "Future-Generation Perception: Equal or Not Equal? Long-Term Individual Discount Rates for Polanddr hab. Moniki Foltyn-Zarychta, prof. UE, pracownika Katedry Inwestycji. Artykuł opublikowany został w czasopiśmie "Energies" (IF:3.004, 5-year IF: 3.085).

Autorka bada, co wpływa na naszą skłonność do postrzegania przyszłych pokoleń jako równie ważnych co obecnie żyjący, analizując stopy dyskontowe dla dóbr prywatnych i publicznych oraz dla długiego i krótkiego terminu. Identyfikacja przesłanek decydujących o wysokości stopy dyskontowej ma szczególne znaczenie dla inwestycji związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, np. odnawialnymi źródłami energii czy energetyką jądrową, bowiem decyzje podejmowane dziś oddziaływać będą przede wszystkim na osoby jeszcze nienarodzone i nie mające na te decyzje wpływu.

Link do artykułu: www.mdpi.com/1393596