Artykuł pracowników Katedry Inwestycji w czasopiśmie z listy JCR

Miło nam poinformować o opublikowaniu przez pracowników Katedry Inwestycji (Kolegium Finansów) – prof. UE dr hab. Monikę Foltyn-Zarychtę, dra Rafała Bułę oraz prof. UE dra hab. Krystiana Perę – artykułu pt. “Discounting for Energy Transition Policies—Estimation of the Social Discount Rate for Poland” w czasopiśmie “Energies” (5-year IF: 2.822, MEiN: 140 pkt).

Treść artykułu jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.