Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność naukowo-badawcza Katedry realizowana jest w ramach badań statutowych oraz badań własnych pracowników.

 

BADANIA NAUKOWE 

RokTytułKierownik projektuZespół
2024Harmonizacja prawa dotyczącego niewypłacalności. Etap Iprof. dr hab. Aleksander Witosz

dr Ewa Janik

mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek

dr Stanisław

Hady-Głowiak

dr Michał Kuźnik

mgr Oliwier Mendala

2023Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości. Etap IIIprof. dr hab. Aleksander Witosz

dr Ewa Janik

mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek

dr Michał Kuźnik

mgr Oliwier Mendala

2022
 
Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości. Etap II
 
prof. dr hab. Aleksander Witosz
 
dr Ewa Janik
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Oliwier Mendala
2021
 
Implementacja Dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości. Etap I 
prof. dr hab. Aleksander Witosz
 
dr Ewa Janik
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Oliwier Mendala
2020
 
Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorcy. Etap III
 
prof. UE dr hab. Aleksander Witosz
 
dr Ewa Janik
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Oliwier Mendala
2019 
Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorcy. Etap II 
prof. UE dr hab. Aleksander Witosz 
dr Ewa Janik
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2018 
Odpowiedzialność w procedurach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorcy. Etap I 
dr Ewa Janik 
prof. UE dr hab. Aleksander Witosz
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2017 
Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej - aspekt ekonomiczny i prawny. Etap III 
dr Ewa Janik 
prof. UE dr hab. Aleksander Witosz
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska-Bienioszek
dr Michał Kuźnik

dr Aleksandra Lubicz-Posochowska

2016Dylematy wynagradzania za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej.prof. UE dr hab. Jan Wojtyładr Marzena Czarnecka
mgr Małgorzata Szczęsny
2016Atrybuty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Etap I prof. UE dr hab. Radosław Pacuddr Rafał Baranek
2016Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej- aspekt ekonomiczny i prawny. Etap IIdr Ewa Janikprof. UE dr hab. Aleksander Witosz
dr Dorota Benduch
mgr Agnieszka Cybulska
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Agnieszka Cybulska
mgr Wojciech Osowski
2016Pomoc publiczna w prawie restrukturyzacyjnym.dr Aleksandra Lubicz-Posochowska 
2016Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem organizacji. Zastosowanie metody ubezpieczenia. Etap IIIdr Sylwia Bożekdr Beata Dubiel
dr Izabela Emerling
2015Węzłowe problemy społeczne i prawne polityki zatrudnienia w warunkach wysokiego bezrobocia.prof. UE dr hab. J. Wojtyładr Borys Budka
mgr Małgorzata Szczęsny
dr Marzena Czarnecka
2015Państwo oraz organizacje pozarządowe wobec ryzyk społecznych-rozwiązania ubezpieczeniowe i poza ubezpieczeniowe . Etap II  dr hab. R. Pacuddr Rafał Baranek
2015Od restrukturyzacji do likwidacji spółki handlowej- aspekt ekonomiczny i prawny. Etap Idr Ewa Janikprof. zw. dr hab. Antoni Witosz
dr hab. Aleksander Witosz
dr Dorota Benduch
dr Michał Kuźnik
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Agnieszka Cybulska
mgr Wojciech Osowski
2015Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w upadłości- uwarunkowania ekonomiczne i prawne.dr Michał Kuźnik 
2015Restrukturyzacja zamiast lub obok upadłości.dr Aleksandra Lubicz-Posochowska 
2015Architektura zarządzania ryzykiem organizacji. Zastosowanie metody ubezpieczenia. Etap IIdr Sylwia Bożekprof. UE dr hab. Radosław Pacud
dr Beata Dubiel
dr Izabela Emerling
2014Ocena regulacji prawnych stosunków pracy i zatrudnienia w praktyce mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.prof. UE dr hab. Jan Wojtyładr Borys Budka
dr Marzena Czarnecka
mgr Małgorzata Szczęsny
2014Podstawowe i komplementarne instytucje zabezpieczenia spłecznego. ETAP Idr hab. Radosław Pacuddr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2014Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną.dr Ewa Janikdr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2014Pomoc publiczna a zatwierdzony układ w postępowaniu upadłościowym.dr Aleksandra Lubicz-Posochowska 
2014Programowanie ochrony ubezpieczeniowej zabezpieczeniem aktywności organizacji przed ryzykiem. Etap Idr Sylwia Bożek prof. UE dr hab. Radosław Pacud
dr Izabela Emerling
dr Beata Dubiel
2013Techniki legislacji.prof. UE dr hab. Jan Wojtyładr Borys Budka
dr Marzena Czarnecka
mgr Małgorzata Szczęsny
2013Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną. Etap Idr Ewa Janikdr Dorota Benduch
   dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
2013Zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową jako determinanta tendencji rynków ubezpieczeniowych Etap III Ochrona ubezpieczeniowa jako metoda zabezpieczenia przed realizacją specyficznego ryzyka - studium przypadkudr Sylwia Bożekdr Izabela Emerling
dr Piotr Tworek
2013Tajemnica pracodawcy. Etap IIIdr Dorota Benduchprof. UE dr hab. Grażyna Szpor
2012Polityka kształcenia w warunkach europejskiego rynku pracy. Etap II prof. UE dr hab. Jan Wojtyładr Borys Budka
dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
mgr Wojciech Osowski
2012Ochrona tajemnic państwowych i innych tajemnic prawem chronionych. Etap IIprof. UE dr hab. Grażyna Szpor 
2012Popyt na ochronę ubezpieczeniową jako determinanta tendencji rozwojowych rynków ubezpieczeniowych. Tytuł Etapu: Zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową poprzez transfer ryzyka-uwarunkowania i typizacja.dr Sylwia Bożekdr Izabela Emerling
dr Piotr Tworek
dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3