Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Rys historyczny Katedry

Katedra Prawa Gospodarczego (do 2016 r. Katedra Prawa) funkcjonuje w strukturach Uniwersytetu Ekonomicznego od początku istnienia uczelni. Od 1992 roku Katedra Prawa funkcjonowała w ramach Wydziału Ekonomii, a od roku 2003 weszła w skład Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (aktualnie Wydziału Finansów). 

Kierownikiem Katedry Prawa był Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła, który pełnił funkcję do października 2012 roku. 

Od listopada 2012 roku funkcję Kierownika Katedry pełnił Prof. dr hab. Antoni Witosz.

Obecnie Katedrą Prawa Gospodarczego kieruje Prof. dr hab. Aleksander Witosz. 

1 października 2016 r. w Katedra Prawa została połączona z Katedrą Ubezpieczeń, co skutkowało zmianą nazwy Katedry na Katedra Prawa i Ubezpieczeń. Do października 2019 r. w ramach Katedry funkcjonował Zakład Ubezpieczeń, którego Kierownikiem był Prof. UE dr hab. Radosław Pacud.

W Katedrze jest zatrudnionych łącznie 10 osób, w tym: jeden pracownik posiada tytuł profesora,  jeden pracownik jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz sześć osób ze stopniem doktora.

Przy Katedrze działało Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy, którym Kierownikiem był prof. UE dr hab. Jan Wojtyła.

 

Profil naukowy Katedry

Profil naukowo-badawczy jest wyznaczony zainteresowaniami naukowymi pracowników Katedry, realizujący projekty w zespołach badawczych i indywidualnych. Podejmowane w Katedrze badania mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą prawno-ekonomicznych aspektów  restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców, upadłości konsumenckiej, prawa pracy i polityki zatrudnienia oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Profil dydaktyczny Katedry

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich stopniach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych na Wydziale Finansów, Wydziale Ekonomii oraz Wydziale Zarządzania. W ofercie dydaktycznej Katedry są również wykłady w języku angielskim i niemieckim, m.in. „Business Law”, „Setting up a business”.

 

Współpraca Katedry z otoczeniem

Pracownicy Katedry współpracują z otoczeniem zarówno na polu badań naukowych, jak i działalności eksperckiej. Współpraca naukowa przejawia się przede wszystkim w aktywności w komitetach i stowarzyszeniach naukowych. 

 

Współpraca międzynarodowa Katedry

W zakresie zarówno aktywności naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej Katedra Prawa Gospodarczego współpracuje z licznymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą. Współpraca międzynarodowa obejmuje m.in.: 

  • Uniwersytet w Rewirze (Niemcy);
  • Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii (Belgia);
  • Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy);
  • Śląski Uniwersytet w Opawie (Czechy); 
  • Luton University (Wielka Brytania);
  • Uniwersytet Techniczny w Brnie (Czechy);
  • Nottingham Trent University (Wielka Brytania);
  • Techniczny Uniwersytet w Koszycach (Słowacja);
  • The University of Seville (Hiszpania). 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3