Katedra Rachunkowości współorganizatorem 5th International Congress of Young Scientists „EUROPE IN CHANGING WORLD”

Katedra Rachunkowości i Katedra Bankowości i Rynków Finansowych organizatorami V Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców „Europa w zmieniającym się świecie".

W dniach 4- 6 września 2016 roku w Koblenz (Niemcy) odbył się 5th International Congress of Young Scientists „EUROPE IN CHANGING WORLD”. Organizatorem Kongresu  była Katedra Rachunkowości oraz Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. Tematyka Konferencji koncentrowała się wokół zmian w gospodarce europejskiej i światowej, szczególnie w obszarze finansów i bankowości, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej, marketingu, organizacji i zarządzania. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń naukowych, jak również prezentacja prowadzonych badań, głównie przez  młodych naukowców.

W Konferencji wzięło udział 31 uczestników z różnych krajów m. in. z: Polski, Słowacji, Serbii, Czech, Bułgarii, Turcji i Niemiec. Katedrę Rachunkowości reprezentowali: Prof. UE dr hab. Józef  Pfaff, Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik, Prof. UE Małgorzata Rówińska, Dr Anna Kuzior, Dr Lucyna Poniatowska, Dr Aleksandra Szewieczek, Mgr Łukasz Bielecki.

Konferencję uroczyście otworzyli, witając wszystkich uczestników oraz dziękując za przyjęcie zaproszenia i nadesłane opracowania: Przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Prof. dr hab. Irena Pyka oraz Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik.  

Część merytoryczna Konferencji odbyła się w czterech sesjach plenarnych w czasie, których wygłoszono kilkanaście referatów. Tematyka referatów obejmowała zagadnienia dotyczące finansów i rynków finansowych, rachunkowości i audytu, marketingu i zarządzania.

W czasie  sesji zatytułowanej „ACCOUNTING AND AUDIT”, której przewodniczyła Dr Anna Kuzior, swoje wystąpienia mieli m. in. pracownicy Katedry Rachunkowości:

  1. Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik  - „GENERAL ADMINISTRATIVE AND SELLING EXPENSES AS INCOME SMOOTHING INSTRUMENTS”
  2. Dr Aleksandra Szewieczek  - „STANDARDIZATION OF ACCOUNTING IN HEALTH CARE IN POLAND – NEW PROCEDURES FOR THE VALUATION OF MEDICAL SERVICES”
  3. Mgr Łukasz Bielecki -  „EVIDENCE AS THE BASIS OF AUDITOR’S WORK IN INTERNATIONAL ENVIRONMENT”

Obradom towarzyszyły ciekawe dyskusje i pytania dotyczące problemów zawartych w wygłaszanych referatach.