Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Bartłomiej Lisicki na Konferencji w Koper (Słowenia)

Pracownik Katedry Rachunkowości mgr Bartłomiej Lisicki reprezentował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podczas międzynarodowej konferencji naukowej "MIC 2020 - The 20th Management International Conference", która odbyła się w formie zdalnej w dniach 12-13 listopada 2020 w mieście Koper (Słowenia).

Konferencja była organizowana przez Faculty of Management University of Primorska. W trakcie konferencji w ramach sesji plenarnej "Financial Markets and Institutions" mgr Bartłomiej Lisicki wygłosił referat pt. "Impact of impairment of assets of stock exchange issuers in the condition of economic crisis".