Wykłady online Pani dr Aleksandry Fedajev z Uniwersytetu w Belgradzie z inicjatywy pracownika Katedry Rachunkowości

Informujemy, że z inicjatywy pracownika naszej katedry, dr Aleksandry Szewieczek, w dniach 25-26 listopada 2020 odbyły się wykłady Pani dr Aleksandry Fedajev z Uniwersytetu w Belgradzie na temat „COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED COMPANIES USING THE RATIO ANALYSIS AND PROMETHEE METHOD".

Uczestnikami wykładów byli studenci studiów drugiego stopnia, studenci studiów doktoranckich oraz studenci kształceni w ścieżce angielskiej. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, a prezentowana metoda Promethee i omówione narzędzie jej wykorzystania bardzo przydatne na potrzeby analizy finansowej.

Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie informacji na stronie www, lub kontakt z dr Aleksandrą Szewieczek, gdyż w najbliższym semestrze planowane jest poszerzenie prezentacji tej metody w formie dłuższych warsztatów i dalszych wykładów Pani dr A. Fedajev.