Aktualności

W ramach obchodów Święta Uczelni 12 stycznia 2015 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Profesora Zbigniewa Messnera dla uhonorowania Jego zasług dla uczelni przed Aulą Jego Imienia w CNTI. [Więcej]
Adepci SKNR Rachmistrz w składzie: Michał Cybulski i Krzysztof Ciesielski wywalczyli swój pierwszy sukces, zajmując III miejsce w case study organizowanym przez EY na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Praktyczny wymiar rachunkowości -... [Więcej]
Studentki SKNR "Rachmistrz" w składzie: Magdalena Kapleta, Anna Kłosowska i Klaudia Sus zajęły III miejsce na V Ogólnopolskiej Konferencji SIGMA MARATON pt. "Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu", która odbyła... [Więcej]
W dniu 18 listopada 2014 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]
Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości "Rachmistrz" zajęli I miejsce w Studenckim Konkursie Amatorów Rachunkowości "UCZELNIADA". [Więcej]
Mgr Paulina Wiekiera za pracę z zakresu etyki biznesu napisaną pod kierunkiem naukowym dr Anety Wszelaki zdobyła nagrodę w Konkursie VERBA VERITATIS . [Więcej]
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski przyznała nagrodę za zdobycie III miejsca w Konkursie na najlepsze prace magisterskie o tematyce podatkowej dla Mgr Iwony Błachowicz - promotor Dr Anna Kuzior [Więcej]
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski przyznała nagrody i wyróżnienia w kategorii prac licencjackich o tematyce podatkowej obronionych w Katedrze Rachunkowości. [Więcej]
Panie Małgorzata Rówińska oraz Marzena Strojek-Filus - Adiunkci w Katedrze Rachunkowości - po pomyślnie zakończonej procedurze habilitacyjnej uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. [Więcej]
Doktor Dorota Adamek Hyska - adiunkt w Katedrze Rachunkowości - uzyskała wyróżnienie w XI edycji Konkursu im Prof. Michała Kuleszy dotyczącego samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji w kategorii rozpraw doktorskich. [Więcej]