Wszelką korespondencję należy kierować na adres:


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Rachunkowości - KONFERENCJA
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

adres mailowy Konferencji:    mkr@uekat.pl