Przejdź do menu Przejdź do treści

W dniu 26 października 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Wyzwania rachunkowości i finansów w procesach biznesowych”, której organizatorem była Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wraz z Radą Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konferencja odbyła się w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, w Auli im. Profesora Zbigniewa Messnera oraz w sali 5.15 (obrady w sesjach równoległych prowadzonych w języku polskim i angielskim).

Honorowy patronat nad Konferencją objęły: Polska Izba Biegłych Rewidentów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Deloitte oraz Chartered Institute of Management Accountans. Na czele Rady Programowej Konferencji stanął Prof. UE dr hab. Józef Pfaff.

W obradach wzięło udział prawie 100 osób z kluczowych ośrodków akademickich w Polsce i na świecie (m.in. Węgier, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Czech, Holandii, Ukrainy, Belgii, Hiszpanii), w tym także: naukowców reprezentujących Wydział Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przedstawicieli praktyki gospodarczej, organizacji zawodowych związanych z rachunkowością, uczestników International Week na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, doktorantów oraz studentów.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących wyzwań rachunkowości i finansów w procesach biznesowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi w różnych krajach. Ponadto organizatorzy zaoferowali uczestnikom możliwość zaprezentowania wyników badań naukowych. Konferencję otworzył Kierownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. UE dr hab. Józef Pfaff.

W uroczystym otwarciu Konferencji uczestniczyli: Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji Prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik oraz Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Prof. dr hab. Zbigniew Luty.

Nadesłane na konferencję referaty zostały opublikowane lub są w trakcie procesu wydawniczego w następujących czasopismach:

  • Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (15 punktów)
  • Journal of Economics and Management (12 punktów, m. in. baza EBSCO)
  • Management Systems in Production Engineering (m. in. bazy Web of Science, EBSCO)
  • Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - seria Współczesne Finanse (10 punktów)

Wszystkim uczestnikom konferencji, w tym także pracownikom, studentom i doktorantom naszej Uczelni, dziękujemy bardzo serdecznie za przybycie i aktywny udział.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3