Przejdź do menu Przejdź do treści

 

Celem Zjazdu była wymiana poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii i praktyki rachunkowości i rewizji finansowej oraz zacieśnienie współpracy między ośrodkami akademickimi, a także integracja środowiska naukowego.

W zamierzeniach organizatorów Zjazd był okazją do przedstawienia dorobku naukowego i doświadczeń ośrodków akademickich oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

 

  • teoria rachunkowości,
  • kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej,
  • problemy wyceny i polityki bilansowej we współczesnej rachunkowości,
  • informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy,
  • krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości i rewizji finansowej,
  • współczesne problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
  • raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • etyka zawodu księgowego i biegłego rewidenta.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3