Przejdź do menu Przejdź do treści

 

PROGRAM

 

OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU KATEDR RACHUNKOWOŚCI

 

„Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej”

 

Katowice 28 – 30 września 2016

 

Miejsce obrad: Uniwersytet Ekonomiczny, Budynek Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI), Katowice ul. Bogucicka 5

Miejsce zakwaterowania: Hotel Novotel, Katowice, Aleja Roździeńskiego 16

 

28 WRZEŚNIA 2016r. – ŚRODA

od 13.00       

 

 Przyjazd i rejestracja Uczestników Zjazdu

Novotel

13.30 – 14.30

 

Obiad

Novotel

15.00 – 16.15

 

Otwarcie Zjazdu i wystąpienia zaproszonych Gości.

Wspomnienie o Profesorze Bronisławie Micherdzie

Aula im. Prof.  Z.Messnera CNTI

16.15 – 16.45

 

Przerwa kawowa

 

16.45 – 18.15

 

Sesja plenarna

Aula im. Prof.   Z.Messnera CNTI

Prof. dr hab. Gertruda K. Świderska – PRZEWODNICZĄCA SESJI

Referaty:

Prof. UE dr hab. Mirosława Kwiecień, Sprawozdanie zintegrowane – innowacja paradygmatów rachunkowości

Prof. UŁ dr hab. Anna Szychta, Geneza rachunkowości zarządczej według różnych podejść badawczych

Mgr Barbara Misterska – Dragan, Kierunki zmian rewizji finansowej w Polsce na tle rozwiązań w Unii Europejskie

Dr Alicja Mazur,  Wycena wartości  a wartość wyceny w rachunkowości

 

18.15

 

Spotkanie Kierowników Katedr

CNTI sala 5.15

19.00 – 20.00

 

Kolacja

Novotel

20.15

 

Spotktypo3/alt_doc.php?&returnUrl=mod.php?M=web_list&moduleToken=00a055b4f27d1e489f8361f75a6df30a41679fcb&id=11848&edit[tt_content][20194]=edit#anie integracyjne

Novotel

29 WRZEŚNIA 2016r. – CZWARTEK

6.00 - 9.00

 

Śniadanie

Novotel

SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE:

9.30 – 11.00

 

(A)     Wybrane problemy rachunkowości

Aula im. Prof.   Z.Messnera CNTI

 

Prof. UEP dr hab. Marzena Remlein –  PRZEWODNICZĄCA SESJI

Referaty:

Prof. dr hab. Teresa Martyniuk, Dr Olga Martyniuk, Uproszczenia  w sprawozdawczości mikro- i małych przedsiębiorstw. Mit czy rzeczywistość ?

Prof. PCz. dr hab. Jolanta Chluska, Uproszczenia rachunkowości jednostek mikro i małych – szanse i zagrożenia

Dr hab. Marlena Ciechan – Kujawa, Dr Katarzyna Goldmann, Analiza finansowa w ocenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wyniki badań

Prof. dr hab. Ewa Walińska, Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego

9.30 – 11.00

 

(B)       Wycena w rachunkowości

CNTI sala 5.15

 

Prof. SGH dr hab. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – PRZEWODNICZĄCA SESJI

Referaty:

Dr Konrad Grabiński, Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych

Prof. UEK dr hab. Artur Hołda, Percepcja pojęcia „rachunkowość kreatywna” przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce

Prof. US dr hab. Stanisław Hońko, Zobowiązania warunkowe czy ukryte? Przegląd ujawnień

Prof. US dr hab. Piotr Szczypa, Wycena drzew w przestrzeni publicznej i na terenie jednostek gospodarczych

 

11.00 – 11.30

 

Przerwa kawowa

 

SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE:

11.30 – 13.00

 

(C)      Audyt

CNTI sala 5.15

 

Prof. dr hab. Jerzy Gierusz -  PRZEWODNICZĄCY SESJI

Referaty:

Prof. SGH dr hab. Joanna Wielgórska – Leszczyńska, Wybrane problemy badania sprawozdań finansowych instytucji kredytowych

Prof. UŁ dr hab. Przemysław Kabalski, Mgr Lena Grzesiak, Audyt wewnętrzny w świetle wybranych teorii

Dr Małgorzata Kutera, Ryzyko oszustw w badaniu sprawozdań finansowych

11.30 – 13.00

 

(D)     Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Aula im. Prof.   Z.Messnera CNTI

 

Prof. dr hab. Dariusz Wędzki – PRZEWODNICZĄCY SESJI

Referaty:

Prof. dr hab. Irena Sobańska, Dr Ewelina Zarzycka, Etyka w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu w Polsce

Prof. dr hab. Gertruda K. Świderska, Dr Paweł Warowny, Dr Małgorzata Świderska, Obiekt kosztów w rachunkowości

Dr Sylwia Krajewska, Dylematy zastosowania balanced scorecard w mikro i małych przedsiębiorstwach

Dr Katarzyna Segeth-Boniecka, Zasada współmierności w identyfikacji kosztów wydobycia węgla kamiennego

13.30 – 14.30

 

Obiad

Novotel

14.50 – 18.45

 

Atrakcja turystyczna

 

20.00

 

Uroczysta kolacja 

Novotel

30 WRZEŚNIA 2016r. – PIĄTEK

6.00 - 9.00

 

Śniadanie

Novotel

9.15 – 10.45

 

Sesja plenarna

Aula im. Prof. Z.Messnera CNTI

Prof. dr hab. Irena Sobańska –  PRZEWODNICZĄCA SESJI

Referaty:

Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski, Dr Konrad Grabiński, Wpływ jakości systemu nadzoru właścicielskiego na sytuację finansową spółek giełdowych w czasach kryzysu finansowego - przegląd badań empirycznych

Prof. UE dr hab. Andrzej Piosik, Związek między wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce

Prof. UŁ dr hab. Ewa Śnieżek, Dr Michał Wiatr, Dobrowolne ujawnienia informacji jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej

Dr Joanna Błażyńska, Współczesne kierunki transformacji sprawozdawczości finansowej w Polsce

 

10.45 – 11.15

 

Przerwa kawowa

 

11.15 – 11.45

 

Prezentacja ACCA

Zamknięcie Zjazdu

Aula im. Prof.   Z.Messnera CNTI

12.30 – 13.30

 

Obiad

Novotel

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3