Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty badawczo-rozwojowe realizowane w Katedrze

  • Ramy programowe dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym. Zadania badawczo-wdrożeniowe realizowany na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla potrzeb Ministerstwa Klimatu (środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) (2021)
  • Analiza konsekwencji likwidacji górnictwa węgla kamiennego dla Polski i przedsiębiorstw okołogórniczych – Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa (2021)
  • Propozycje rekomendacji dla sprawiedliwej transformacji – Ministertwo Klimatu (2020)
  • Strategia Rozwoju Zabrza 2018 – Miasto Zabrze
  • European Academic Network for Open Innovation (OI-Net) – Urząd Marszałkowksi Województwa Śląskiego (2015-2018)
  • Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji – projekt PO KL (2009-2013)
  • Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050 – projekt PO IG (2009-2012)
  • Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym – PO IG (2008-2011)
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3