Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty dydaktyczne EU

Lista projektów: 

 • DIGI-SOC - Cooperation partnerships in higher education - Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges, (Erasmus+)
 • DANTE - Digital Area of Networking Teachers and Educators, (ERASMUS+)
 • ET CASE - Education Towards Circular and Sustainable Economy, (ERASMUS+)
 • REACCT - Reflecting Economics And Climate Change in Teaching  (ERASMUS+)
 • ExCORE  - International Center of Research Excellence in Transition of COal Regions – NAWA

Więcej informacji o projektach znajduje się w sekcjach poniżej.Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges. KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education | ERASMUS+ 2021-2023

 


Project objectives

The project has set out three principal objectives: (i) to cultivate innovative curricular methods that instil a cross-domain entrepreneurship mindset in students, addressing both social and economic challenges in collaboration with relevant stakeholders; (ii) to enhance digital competencies with practical applications in developing skills essential for fostering entrepreneurial activities, ensuring that these competencies are integral to core curricular models; (iii) to operate within a transnational environment, enabling participants to glean insights from each other and share best practices, while addressing pan-European challenges and perspectives that enrich and expand project outcomes.

Project activities

Our focus has been on transforming transnational cooperation into robust curricular material that addresses the digital skills and cross-domain entrepreneurial competencies of students, equipping them to confront societal challenges. To achieve this, the project has anchored its outcomes in the following activities: (i) mapping digital skills and cross-domain entrepreneurial competencies; (ii) identifying or customizing existing curricular materials in Higher Education Institutions (HEIs); (iii) facilitating international student projects to foster skill and competence acquisition through action learning; (iv) engaging with local communities to implement actions that enhance the entrepreneurial role of universities (the third mission of universities); (v) creating a pedagogical and informative handbook detailing the actions taken and results achieved.

Project results

The handbook on digital skills and cross-domain entrepreneurial competencies stands as the primary project outcome. It enables educators, teachers, and trainers globally to learn from a meticulously planned process, providing support to local groups associated with civic society in enhancing their understanding of effectively addressing societal challenges through dedicated digital society skills and enriched entrepreneurial mindsets. Other key project outcomes include (i) an in-depth analysis of digital skills and cross-domain entrepreneurial competencies, (ii) curricular materials facilitating the mastery of skills and competencies in HEIs, (iii) guidance for teachers on action learning techniques, and (iv) case studies illustrating real-life situations that demand the application of the skills and competencies in action. Should you be interested to learn more, contact us at artur.ochojski(at)uekat.pl.

Project partners

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland (LP)
 • Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
 • Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Slovak Republic
 • Mittuniversitetet, Sweden Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy, Finland
 • Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna, Italy
 • Université de Lausanne, Switzerland
 • Institut National De Recherche Pour L'agriculture, L'alimentation et L'environnement, France
 • Technicka Univerzita v Kosiciach, Slovak Republic
 • Iscte - Instituto Universitario de Lisboa, Portugal


More information:Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenges. KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education | ERASMUS+ 2021-2023

 

Celem projektu było rozwijanie innowacyjnych metod dydaktycznych w ramach programów nauczania wspierających przedsiębiorczość interdyscyplinarną (tj. wymagającą wiedzy i umiejętności przedsiębiorczych z więcej niż jednej dziedziny akademickiej) i pozwalających na sprostanie wyzwaniom cywilizacyjnym. Mając to na uwadze działania projektu skoncentrowano także na doskonaleniu wśród studentów i nauczycieli akademickich umiejętności cyfrowych.

Kluczowe działania realizowane w projekcie to:

 • (i) identyfikacja umiejętności cyfrowych i między-dziedzinowych kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów i nauczycieli akademickich,
 • (ii) kreowanie nowych lub dostosowanie istniejących materiałów programowych w uczelniach,
 • (iii) przygotowanie i realizacja międzynarodowych projektów studenckich pozwalających na rozwijanie umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych kompetencji w formule action learning,
 • (iv) ewaluacja wykorzystania umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych kompetencji w działaniach zespołowych typu hackathon oraz
 • (v) opracowanie podręcznika metodycznego dotyczącego rozwijania cyfrowych umiejętności i przedsiębiorczych kompetencji jako podstawy radzenia sobie z wyzwaniami cywilizacyjnymi.

Projekt stał się w naturalny sposób platformą aktywności realizowanych w środowisku międzynarodowym, w którym uczestnicy uczą się od siebie nawzajem i wymieniają się doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk, a jednocześnie kreują wartościowe rozwiązania pedagogiczne niezbędne dla stawiania czoła wyzwaniom cywilizacyjnym.

Projekt realizowano dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w partnerstwie 9 uczelni i 1 instytutu badawczego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3