Przejdź do menu Przejdź do treści

 

VII Colloquium Przyszłość śląskich miast

MIASTO NOWEJ GENERACJI
- MIASTO NOWYCH POKOLEŃ

Katowice, 18 października 2023

 

Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie

przy współudziale
Biblioteki Śląskiej w Katowicach
  Urzędu Miasta Katowice
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
Urzędu Miejskiego w Nysie  

pod honorowym patronatem

Prof. dr hab. n. med Andrzeja Więcka
Prezesa Oddziału PAN w Katowicach

Prof. dr hab. Tomasza Komornickiego
Przewodniczącego KPZK PAN w Warszawie

 

Cele colloquium:

  • Transdyscyplinarne myślenie i podejście do miast nowej generacji .
  • Wiązki idei i wielorakich ścieżek budujących terytoria miejskie nowej generacji .
  • Pozycjonowanie śląskich miast i obszaru metropolitalnego w sieciach przepływów i grze cywilizacyjnej.

Wątki tematyczne:

  • Źródła i siły napędowe przekształceń terytorialnych - przestrzenie wewnątrz i międzymiejskie: wewnątrz i międzymiejskie przekształcenia, organizacja struktury wewnętrznej miasta kreującego  się, siły napędowe procesów rozwojowych w przestrzeniach miejskich, wielorakie ścieżki wewnątrz- i międzymiejskich przekształceń.
  • Innowacje technologiczne w rokujących na przyszłość aktywnościach miast: energia, usługi publiczne, biznes technologiczny, aktywności czasu wolnego.
  • Śląskie miasta i obszar metropolitalny w europejskiej i globalnej grze cywilizacyjnej - wkład w dostosowanie do zmian klimatu, relacje z korporacjami, udział w ustalaniu reguł transferu technologii, kreowanie kulturowych atutów i społecznych korzyści z innowacji infrastrukturalnych, aktywność śląskich miast i obszaru metropolitalnego w otoczeniu międzynarodowym.
  • Polskie miasta i regiony miejskie w sieciach przepływów międzynarodowych: przepływy kapitałów, wymiana produktów, przepływy technologii i informacji.
  • Nowa wielokulturowość miast w specyfice górnośląskiej: strumienie migracji wewnątrzkrajowych i międzynarodowych, dynamika zmian tożsamości miast górnośląskich.
  • Transdyscyplinarne projektowanie układów urbanistycznych –  dynamika centrów miejskich, przyszłość policentrycznych układów urbanistycznych śląskich miast.

Warunki uczestnictwa:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 10 września 2023 r.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy do korzystania z możliwości udziału w sesji posterowej przewidzianej głównie dla doktorantów/asystentów (format B1 pionowy). Postery należy wydrukować we własnym zakresie na usztywnieniu.

UWAGA!
Formularz przyjmuje odpowiedzi po zalogowaniu się na konto Google (formularz nie zapisuje kont, więc można korzystać z prywatnych adresów mailowych do rejestracji kilku osób). Osoby, które nie mają dostępu do żadnego konta Google mogą wypełnić formularz w rozszerzeniu MS Word znajdujący się na dole strony, a następnie przesłać go na adres: colloquium.miejskie@uekat.pl

 

Koszt uczestnictwa:

(proszę wybrać jedną z form uczestnictwa)

1. 250 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch)
2. 1000 zł (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, koszty publikacji)

Rzeczywisty koszt publikacji może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych artykułów.

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 22 września 2023 r. na poniżej wskazane konto bankowe
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice
nr rachunku: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706
z dopiskiem: "VII Colloquium - imię i nazwisko"

Publikacja:

Autorskie teksty po zatwierdzeniu przez Radę Programową i Kierownika Konferencji oraz po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Studiach KPZK PAN cykl monografii.

Miejsce obrad:

Biblioteka Śląska w Katowicach
Plac Rady Europy 1
Audytorium Parnassos

Rada Programowa Konferencji:

dr hab., prof. UŚ Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski)
dr hab. inż. arch., prof. PK Rafał Blazy (Politechnika Krakowska)
dr hab., prof. UE Adam Drobniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Florian Kuźnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)
dr hab., prof. UŚ Rafał Muster (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab., prof. UE Małgorzata Pięta-Kanurska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
dr hab., prof. IETU Marta Pogrzeba (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
dr hab., prof. UŚ Robert Pyka (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski)
dr hab. inż. Jan Skowronek (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych)
prof. dr hab. Janusz Słodczyk (Uniwersytet Opolski)
dr hab., prof. UE Edyta Szafranek-Stefaniuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr hab., prof. UŚ Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersytet Śląski)

Kierownictwo Naukowe

prof. dr hab. Andrzej Klasik
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Przewodniczący Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

prof. dr hab. Krystian Heffner
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej

Moderator Colloquium

dr Krzysztof Wrana
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN Katowice

Sekretariat Konferencji:

dr Agnieszka Majorek-Gdula                                               
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
kontakt:  colloquium.miejskie@uekat.pl
               agnieszka.majorek-gdula@uekat.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3