10-lecie Katedry Badań Operacyjnych

Z okazji 10-lecia Katedry Badań Operacyjnych ukazał się artykuł w Biuletynie Akademii Ekonomicznej w Katowicach - AE Forum nr 29.

W AE Forum ukazały się również artykuły o następujących konferencjach zorganizowanych przez Katedrę Badań Operacyjnych:

  • Badania operacyjne w planowaniu projektów
  • Modelowanie preferencji a ryzyko '09
  • International Workshop on Multiple Criteria Decision Making '09

Pełen tekst artykułów: Artykuły