Dr Tomasz Wachowicz na konferencji GDN w Sztokholmie

W dniach 17 - 21 czerwca br. dr Tomasz Wachowicz uczestniczył w międzynarodowej, cyklicznej konferencji naukowej "Group Decision and Negotiation 2013" (GDN 2013) organizowanej corocznie przez sekcję GDN INFORMS (Institute for Operations Research and Management Science). W tym roku gospodarzem konferencji był Uniwersytet w Sztokholmie.

Dr Tomasz Wachowicz wygłosił na konferencji GDN 2013 trzy referaty naukowe. Dwa pierwsze referaty - zatytułowane "Reference points In negotiation support" i "Linguistic variables and TOPSIS-based negotiation support" - związane były z pracami ogólnopolskiego zespołu badawczego realizującego projekt NCN "Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych" (współautorzy: Ewa Roszkowska, Uniwersytet w Białymstoku; Jakub Brzostowski, Politechnika Śląska). W referatach przedstawiono propozycje metodologiczne związane ze wspomaganiem procesu negocjacji dwustronnych w zakresie identyfikacji problemu negocjacyjnego oraz analizy preferencji negocjatorów. Trzeci referat "The effects of using a bid generator in reverse multi-attribute auctions" (współautorzy: Dmintry Gimon i Gregory Kersten, Concordia University) powstał w ramach stałej współpracy międzynarodowej z InterNeg Research Centre (Montreal, Kanada). Przedstawiono w nim wyniki eksperymentów aukcyjnych, w których części uczestnikom udostępniono dodatkowe narzędzie wspomagające, pozwalające na generowanie alternatywnych wariantów ofert o zbliżonej jakości. Badano czy korzystanie z tego narzędzia ma wpływ na przebieg i wynik aukcji oraz efektywność uzyskanych wyników.