Stopień nakowy dla pracownika Katedry

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 czerwca 2020 roku Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nadał stopień doktora habilitowanego Pani dr Ewie Michalskiej. Głównym osiągnięciem naukowym habilitantki była monografia  pt. "Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych".

Serdecznie gratulujemy!