Uczelniane czasopismo Forum

Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach – uczelniane czasopismo, ukazujące się od 1999 roku. Ukazało się już ponad 30 numerów. Biuletyn prezentuje ważniejsze wydarzenia z życia Akademii - w tym także z Katedry Badań Operacyjnych. Poniżej znajdują się tytuły artykułów wraz z linkami do odpowiadających im numerów AE Forum oraz z podaniem numerów stron :