Aktualności

Udział pracownika Katedry w "Polasie Conference on Mathematics"


W dniach 7-8 grudnia 2019 roku prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik uczestniczył w 8th Podlasie Conference on Mathematics zorganizowanej w Białymstoku. Podczas konferencji Pan Profesor zaprezentował referat pt. „Matematyka w utworach polifonicznych Jana Sebastiana Bacha”.