Przejdź do menu Przejdź do treści

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modelowanie Preferencji a Ryzyko'19"

Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach organizuje w Ustroniu w dniach 7-9 kwietnia 2019 roku kolejną, dwunastą ogólnopolską Konferencję Naukową "Modelowanie Preferencji a Ryzyko'19". Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Planowane są również specjalne sesje poświęcone problematyce zarządzania ryzykiem w projekcie.

Podobnie jak w poprzednich latach konferencji "Modelowanie preferencji a ryzyko" będzie towarzyszyć międzynarodowe spotkanie naukowe "International Workshop on Multiple Criteria Decision Making", poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: http://www.mpar.ue.katowice.pl oraz http://www.iwomcdm.ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Nasi partnerzy