Aktualności

5 listopada odbył się wykład Takeo Higuchi (Idea-Marathon Institute, Tokio, Japonia) pt. "Basic but Revolutionary Method for Creativity -Three Month Everyday Continuation will change your work and life". Pan Takeo Higuchi jest twórcą innowacyjnego... [Więcej]
W dniach od 21 czerwca do 2 lipca 2013 r. przebywała w naszej Uczelni dwuosobowa delegacja z Da-Yeh University z Tajwanu. Wizyta gości związana jest z polsko-tajwańskim wspólnym projektem badawczym na lata 2013-2014 pt. "Investigating e-business... [Więcej]
W dniach 17 - 21 czerwca br. dr Tomasz Wachowicz uczestniczył w międzynarodowej, cyklicznej konferencji naukowej "Group Decision and Negotiation 2013" (GDN 2013) organizowanej corocznie przez sekcję GDN INFORMS (Institute for Operations Research and... [Więcej]
W dniach 6 – 7 czerwca br. odbyła się w Pradze międzynarodowa konferencja naukowo-dydaktyczna Efficiency and Responsibility In Education (2013), organizowana przez Czeski Uniwersytet Przyrodniczy (Czech University of Life Sciences, Prague). Na... [Więcej]
Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowała przy współpracy Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the Management... [Więcej]
W dniach 28-29 maja br. w Auli P (ul. Pułaskiego 25) Katedra Badań Operacyjnych organizuje konferencję naukową: Project Management in Modern Organization. Decision aiding in project management. Zarządzanie Projektami w Nowoczesnej Organizacji.Ws... [Więcej]
Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowała przy współpracy Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Polskiej Sekcji INFORMS (Institute for Operations Research and the... [Więcej]
Katedra Badań Operacyjnych zorganizowałaXXIX Konferencję im. Prof. Władysława BukietyńskiegoMetody i Zastosowania Badań Operacyjnych '10,która odbyła się w dniach 10-12 października 2010 roku w Podlesicach. Szczegółowe informacje o konferencji... [Więcej]
Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach – uczelniane czasopismo, ukazujące się od 1999 roku. Ukazało się już ponad 30 numerów. Biuletyn prezentuje ważniejsze wydarzenia z życia Akademii - w tym także z Katedry Badań Operacyjnych. Poniżej znajdują... [Więcej]
Z okazji 10-lecia Katedry Badań Operacyjnych ukazał się artykuł w Biuletynie Akademii Ekonomicznej w Katowicach - AE Forum nr 29. W AE Forum ukazały się również artykuły o następujących konferencjach zorganizowanych przez Katedrę Badań... [Więcej]