Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Metody i Zastosowania Badań Operacyjnych im. Prof. Władysława Bukietyńskiego

Celem tej cyklicznej konferencji jest zgromadzenie pracowników nauki specjalizujących się w badaniach operacyjnych i stworzenie forum umożliwiającego prezentację ich osiągnięć i wymianę doświadczeń z prowadzonych badań naukowych. Preferowane są wystąpienia młodych pracowników nauki. Dyskusja ukierunkowana jest także na ocenę jakości prezentacji badań.


Dotychczasowe konferencje były organizowane przez:

  • Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Katedrę Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • Katedra Zastosowań Informatyki i Matematyki w Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

W 2022 roku organizatorem konferencji jest Katedra Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Tematyka konferencji: modelowanie i optymalizacja na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym, zastosowania badań operacyjnych w praktyce, badania operacyjne w transporcie i zarządzaniu zapasami, zarządzanie projektami, algorytmy ewolucyjne, metody wielokryterialne, analiza ryzyka decyzyjnego, algorytmy programowania matematycznego.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Modelowanie Preferencji a Ryzyko

Pierwsza konferencja z serii „Modelowanie Preferencji a Ryzyko” odbyła się w roku 1998. Od roku 1999 kolejne spotkania odbywają się w cyklu dwuletnim.
Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć matematycznego opisu i modelowania procesów decyzyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka.
Tematyka konferencji: analiza preferencji, optymalne decyzje, matematyczne modelowanie ryzyka, pomiar i zarządzanie ryzykiem, ryzyko na rynku kapitałowym, ryzyko w ubezpieczeniach, zarządzanie ryzykiem projektu.

Kolejna konferencja z cyklu Modelowanie Preferencji a Ryzyko odbędzie się w 2021 roku.

Strona internetowa konferencji: www.mpar.ue.katowice.pl

 

International Workshop on Multiple Criteria Decision Making

Począwszy od roku 2005 Konferencji "Modelowanie Preferencji a Ryzyko" towarzyszy międzynarodowe spotkanie naukowe o nazwie "International Workshop on Multiple Criteria Decision Making", poświęcone teorii i zastosowaniom wielokryterialnego podejmowania decyzji. Równoczesność obu tych wydarzeń pozwala na swobodny udział uczestników obu tych spotkań w dowolnie wybranych sesjach tematycznych.

Kolejne warsztaty z cyklu "International Workshop on Multiple Criteria Decision Making" odbędą się w 2021 roku.

Strona internetowa warsztatów:  www.iwomcdm.ue.katowice.pl

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3