Przejdź do menu Przejdź do treści

Pamięci dr Bogdana Ciupek

 

(20.07.1965-07.12.2014)

Odejście bliskiego człowieka jest zawsze trudne i bolesne, a zwłaszcza wtedy, gdy jest to osoba stosunkowo młoda, która mogłaby jeszcze wiele w życiu osiągnąć i uczynić dobrego.

 

Dr Bogdan Ciupek był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Po uzyskaniu tytułu magistra w 1990 roku jako absolwent ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach, podjął pracę na uczelni na stanowisku asystenta w Instytucie Ekonometrii na Wydziale Przemysłu. Następnie od 1992 roku pracował jako asystent w Katedrze Ekonometrii na wydziale Zarządzania a od 1999 roku w Katedrze Badań Operacyjnych początkowo na Wydziale Zarządzania, a od 2009 na Wydziale Informatyki i Komunikacji. Po uzyskaniu stopnia naukowego od 2001 roku zatrudniony był na stanowisku adiunkta.

 

W 2000 roku za pracę "Optymalizacja wyniku technicznego, struktury portfela i taryf składek zakładu ubezpieczeń majątkowych" otrzymał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. Rok później otrzymał pierwszą nagrodę w II edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską z zakresu ubezpieczeń, zorganizowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta".

 

W latach 1993-1999 pracował jako analityk w Zakładzie Ubezpieczeń "Westa" S. A. Doświadczenie zdobyte w tym okresie wykorzystywał w swojej pracy naukowej. Był autorem wielu publikacji naukowych związanych głównie z zastosowaniem metod badań operacyjnych w ubezpieczeniach. Brał udział w licznych konferencjach naukowych, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

 

Dr Bogdan Ciupek przynależał do różnych towarzystw naukowych. Był członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz International Society on Multiple Criteria Decision Making.

 

Za osiągnięcia naukowe oraz prace na rzecz uczelni, wielokrotnie wyróżniany był Nagrodą Rektora (w latach 2001, 2006, 2007, 2012, 2014).

 

Powierzone mu zadania, zarówno dydaktyczne, naukowe jak i organizacyjne dotyczące zarówno funkcjonowania Katedry, wydziału czy też ogólnouczelniane realizował rzetelnie i z zaangażowaniem. Był koleżeński i uczynny, jednocześnie pogodny, z dużym poczuciem humoru.

 

Żegnamy Cię, Bogdanie, będzie nam Ciebie brakowało, będziemy o Tobie pamiętać.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3