Przejdź do menu Przejdź do treści

Metody i narzędzia zarządzania projektami

Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania metod oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami. W ramach studiów podejmowane są między innymi takie zagadnienia jak: specyfika zarządzania projektami, zasady budowy portfela projektów, ocena finansowej efektywności projektu, harmonogramowanie projektu. Istotą studiów jest praktyczny wymiar zajęć oraz uwzględnienie w programie w sposób kompleksowy wszystkich aspektów bezpośrednio związanych z pracą zespołu projektowego. Słuchacze będą mieli również okazję udoskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy zespołowej oraz grupowego podejmowania decyzji. W procesie kształcenia bardzo dużo uwagi poświęcone zostanie kwestii wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze zarządzania projektami.

Kierownik studiów: dr hab. Maciej Nowak, Prof. UE

Więcej informacji: www.ue.katowice.pl/jednostki/ssbia/studia-podyplomowe/studia/metody-i-narzedzia-zarzadzania-projektami.html

Międzynarodowe Studia Podyplomowe: Zarządzanie Projektami

Studia są realizowane wspólnie z siecią państwowych uniwersytetów prowincji Quebec w Kanadzie. Sieć ta od wielu lat prowadzi specjalistyczne studia z zakresu Zarządzania Projektami.
Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej, zarówno organizacjami gospodarczymi, jak i jednostkami administracji państwowej i samorządowej. W szczególności studia są przeznaczone dla obecnych i przyszłych menedżerów wszystkich szczebli, osób kierujących projektami i członków zespołów projektowych oraz kierownictwa tworzącego i monitorującego system realizacji projektów w różnego typu organizacjach.

Kierownik studiów: dr inż. Krzysztof Targiel

Więcej informacji: www.pm.ue.katowice.pl

 

***************************************************************************************

Studia podyplomowe proponowane w poprzednich latach:

Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki

Studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli matematyki i fizyki szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Cele studiów:

  • przygotowanie nauczycieli matematyki do wykorzystania nowych technologii, narzędzi informatycznych i źródeł informacji w pracy zawodowej,
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli matematyki o praktyczne umiejętności tworzenia dynamicznych materiałów dydaktycznych przy wykorzystaniu programu GeoGebra,
  • zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności przygotowywania kursów e learningowych na platformie Moodle oraz prezentacji multimedialnych zawierających obiekty matematyczne i graficzne,
  • przedstawienie słuchaczom możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania i wizualizacji wybranych zagadnień matematycznych i statystycznych,
  • zapoznanie słuchaczy z prawnymi zasadami wykorzystywania i rozpowszechniania zasobów internetowych.

Kierownik studiów: dr Ewa Michalska, dr Renata Dudzińska-Baryła

Więcej informacji: www.ue.katowice.pl/jednostki/ssbia/studia-podyplomowe/studia/technologie-informatyczne-w-dydaktyce-matematyki.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca