Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE

Problematyka: marketing internetowy, marketing mobilny, kształtowanie wizerunku marki, komunikacja marketingowa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ambasador marki w promocji wyrobów kosmetycznych
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników
 • Czynniki wpływające na korzystanie z mobilnych aplikacji zakupowych
 • Personal branding w mediach społecznościowych
 • Media społecznościowe w komunikacji śląskich dealerów samochodowych z klientami finalnymi
 • Wizerunek marki luksusowej w Internecie na przykładzie La Manii
Dr Urszula Janeczek

Problematyka:  społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikacja marketingowa, komunikacja wewnętrzna organizacji, instrumenty marketingu


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ CSR na kreowanie wizerunku organizacji
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej firmy
 • Komunikacja wewnętrzna organizacji a wizerunek pracodawcy
 • Kobieta w reklamie
Dr hab. Zbigniew Widera, prof. UE

Problematyka: komunikacja w tradycyjnych i nowych mediach, konstruowanie projektów medialnych, analiza działalności podmiotów funkcjonujących w sieci,  dziennikarstwo w teorii i praktyce, komunikacja w samorządach terytorialnych, Public i Media Relations, biznes z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza różnic w dyskursie mediów głównego nurtu na przykładzie informacji o śmierci Pawła Adamowicza
 • Wykorzystywanie marki osobistej blogerów i vlogerów do sprzedaży produktów własnych na wybranych przykładach
 • Wykorzystywanie narzędzi komunikacji marketingowej w sklepach dyskontowych na przykładzie sieci sklepów Lidl
 • Komunikacja organizacji pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego
 • E-mail marketing jako narzędzie  komunikacji marketingowej – studium przypadku sklep internetowy „printu.pl”
 • Nowoczesne formy reklamy internetowej na wybranym przykładzie influencerów
Dr hab. Zbigniew Spyra, prof. UE

Problematyka: media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji, kreowanie wizerunku marki, relacje przedsiębiorstw z interesariuszami, instrumenty marketingu w działalności organizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej na wybranym rynku B2B i B2C
 • Kreowanie wizerunku marek należących do detalistów z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych form komunikacji marketingowej
 • Znaczenie relacji z interesariuszami w kreowaniu przewagi konkurencyjnej w modelu CSR na przykładzie.....
 • Implikacje wynikające z transformacji cyfrowej dla wybranych instrumentów marketingu
Ks. dr hab. Rafał Śpiewak, prof. UE

Problematyka: wykorzystanie  mediów w komunikacji społecznej i biznesowej, deontologia mediów, misja dziennikarstwa, wykorzystanie nowych mediów w komunikacji organizacji religijnych, zagadnienia społeczne i polityczne w mediach, historia mediów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Fenomen Clickbait’u w Internecie
 • Sukces czy zdrada? Narracje na temat „Okrągłego Stołu” w publicystyce prasowej
 • Aspekt etyczny prowokacji dziennikarskiej. „Taśmy Beger” -  studium przypadku
 • Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych na przykładzie piłkarza Krzysztofa Piątka
 • Strategie kampanii społecznych przeciwko przemocy oraz ich recepcja w wybranej grupie
 • Wykorzystanie nowych mediów w duszpasterstwie parafialnym na przykładzie dekanatu Jastrzębie Górne i Jastrzębie Zdrój
 • Wizerunek światowych mocarstw w programach informacyjnych: TVP, TVN i Polsat
 • Znaczenie emotikonów w procesie komunikacji. Studium na podstawie opinii użytkowników Facebooka

Dr hab. Beata Kolny, prof. UE

Problematyka:  marketing, komunikacja marketingowa, badania marketingowe, wizerunek przedsiębiorstw w opinii klientów, postawy konsumentów wobec działań w zakresie komunikacji w biznesie

 

Wybrane tytuły prac:

 • Postawy konsumentów wobec reklam publikowanych na blogach internetowych
 • Komunikacja w biznesie - aspekt kulturowy
 • Wizerunek marki jako źródło przewagi konkurencyjnej firm Adidas i Puma - analiza porównawcza
 • Promocja w procesie wyboru produktów na rynku odzieżowym
 • Media społecznościowe jako źródło informacji dla konsumentów
 • Wizerunek Marek H&M Group w opinii konsumentów
Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE

Problematyka: Komunikowanie społeczne w dobie dominacji mediów społecznościowych oraz sztucznej inteligencji

Wybrane tytuły prac:

 • Zmiany w praktyce public relations pod wpływem powszechnego dostępu do mediów społecznościowych
 • Zmiany w praktyce public relations pod wpływem powszechnego dostępu do sztucznej inteligencji
 • Skuteczne narzędzia public relations w społeczeństwie cyfrowym
 • Zarządzanie kryzysowe - praktyka PR w radzeniu sobie z fakenwesani, hejtem, mową nienawiści
 • Komunikowanie pośrednie i bezpośrednie w cyfrowym społeczeństwie
 • Wyzwania komunikacji organizacyjnej wynikające z cyfryzacji komunikowania społecznego
 • Różnice pokoleniowe w sposobach i technikach komunikowania
 • Wykorzystanie teorii wywierania wpływu w praktyce marketingu i public relations
 

Kierunek Gospodarka Turystyczna

Promotor Problematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Zbigniew Spyra, prof. UE

Problematyka: marketing w turystyce, kształtowanie wizerunku marki, komunikacja marketingowa, media społecznościowe w komunikacji marketingowej, CSR w turystyce, turystyka kulturowa

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w turystyce
 • Strategia CSR w podmiotach rynku turystycznego
 • Certyfikacja jako narzędzie kreowania jakości na rynku turystycznym
 • Kreowanie wizerunku miasta/regionu z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego
 • Questing w turystyce
 • Rola marki w kreowaniu produktów turystycznych

 

Kierunek Zarządzanie

Promotor      

Problematyka i przykładowe tematy prac

Dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE

 

Problematyka: Strategie marketingowe, Zarządzanie marką, Marketing relacji, Marketing B2B, Marketing w przedsiębiorstwie handlowym, e-marketing, m-marketing 


Wybrane tytuły prac:

 • Strategie promocji na rynku B2B
 • Zachowania nabywców na rynku instytucjonalnym
 • Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw/ organizacji non profit
 • Marketing w przedsiębiorstwie handlu detalicznego
 • Merchandising  i jego skuteczność  na wybranych przykładach
 • Badanie skuteczności komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa
 • Planowanie i wprowadzanie na rynek nowego produktu na wybranym przykładzie
 • Budowanie relacji z klientem na wybranym przykładzie
 • Kreowanie marki w mediach tradycyjnych i nowych
 • Rebranding marki na wybranych przykładach
 

Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, prof. UE

 

 

Problematyka: Public relations, Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością miejsca, CSR

Wybrane tytuły prac:

Public relations:

 • Budowanie wizerunku organizacji/miasta w mediach społecznościowych
 • Rola i znaczenie tożsamości organizacji w osiąganiu jej celów strategicznych
 • Pomiar skuteczności działań public relations w mediach społecznościowych
 •  Zarządzanie kryzysowe w mediach społecznościowych
 • Opracowanie strategii public relations dla organizacji

Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością miejsca:

 • Opracowanie strategii place brandingu dla wybranego miasta
 • Tożsamość miejsca i jego znaczenie dla wizerunku
 • Badanie wizerunku miasta/regionu/kraju
CSR:
 • Strategie społecznej odpowiedzialności organizacji
 • Pandemia COVID-19 i jej znaczenie dla działań społecznie odpowiedzialnych firm
 • Wpływ działań z zakresu CSR na rynkową pozycję firmy
 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3