Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr hab. Andrzej Bajdak prof. UE

Problematyka: marketing internetowy, marketing mobilny, kształtowanie wizerunku marki, komunikacja marketingowa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ambasador marki w promocji wyrobów kosmetycznych
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników
 • Czynniki wpływające na korzystanie z mobilnych aplikacji zakupowych
 • Personal branding w mediach społecznościowych
 • Media społecznościowe w komunikacji śląskich dealerów samochodowych z klientami finalnymi
 • Wizerunek marki luksusowej w Internecie na przykładzie La Manii
Dr Urszula Janeczek

Problematyka:  społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikacja marketingowa, komunikacja wewnętrzna organizacji, instrumenty marketingu


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ CSR na kreowanie wizerunku organizacji
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej firmy
 • Komunikacja wewnętrzna organizacji a wizerunek pracodawcy
 • Kobieta w reklamie
Dr hab. Zbigniew Widera prof. UE

Problematyka: komunikacja w tradycyjnych i nowych mediach, Public i Media Relations, konstruowanie projektów z wykorzystaniem marketingu i komunikacji marketingowej, analiza działalności podmiotów funkcjonujących w sieci 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza różnic w dyskursie mediów głównego nurtu na przykładzie informacji o śmierci Pawła Adamowicza
 • Wykorzystywanie marki osobistej blogerów i vlogerów do sprzedaży produktów własnych na wybranych przykładach
 • Wykorzystywanie narzędzi komunikacji marketingowej w sklepach dyskontowych na przykładzie sieci sklepów Lidl
 • Komunikacja organizacji pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego
 • E-mail marketing jako narzędzie  komunikacji marketingowej – studium przypadku sklep internetowy „printu.pl”
 • Nowoczesne formy reklamy internetowej na wybranym przykładzie influencerów
Dr Rafał Śpiewak

Problematyka: społeczny i etyczny wymiar mediów, proces i uwarunkowania komunikowania politycznego, komunikacja z wykorzystaniem nowych mediów, strategie kampanii społecznych 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wykorzystanie nowych mediów w duszpasterstwie parafialnym na przykładzie…
 • Cenzura a poprawność polityczna w rosyjskich mediach
 • Aspekt etyczny prowokacji dziennikarskiej. „Taśmy Beger” - studium przypadku
 • Znaczenie emotikonów w procesie komunikacji. Studium na podstawie opinii użytkowników Facebooka
 • Strategie kampanii społecznych przeciwko przemocy oraz ich recepcja w wybranej grupie
Dr hab. Zbigniew Spyra prof. UE

Problematyka: media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji, kreowanie wizerunku marki, relacje przedsiębiorstw z interesariuszami, instrumenty marketingu w działalności organizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej na wybranym rynku B2B i B2C
 • Kreowanie wizerunku marek należących do detalistów z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych form komunikacji marketingowej
 • Relacje międzyorganizacyjne  jako element strategii  przedsiębiorstw na przykładzie...
 • Implikacje wynikające z transformacji cyfrowej dla wybranych instrumentów marketingu