Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
Dr hab. Andrzej Bajdak prof. UE

Problematyka: marketing internetowy, marketing mobilny, kształtowanie wizerunku marki, komunikacja marketingowa

 

Wybrane tytuły prac:

 • Ambasador marki w promocji wyrobów kosmetycznych
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników
 • Czynniki wpływające na korzystanie z mobilnych aplikacji zakupowych
 • Personal branding w mediach społecznościowych
 • Media społecznościowe w komunikacji śląskich dealerów samochodowych z klientami finalnymi
 • Wizerunek marki luksusowej w Internecie na przykładzie La Manii
Dr Urszula Janeczek

Problematyka:  społeczna odpowiedzialność biznesu, komunikacja marketingowa, komunikacja wewnętrzna organizacji, instrumenty marketingu


Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ CSR na kreowanie wizerunku organizacji
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej firmy
 • Komunikacja wewnętrzna organizacji a wizerunek pracodawcy
 • Kobieta w reklamie
Dr hab. Zbigniew Widera prof. UE

Problematyka: komunikacja w tradycyjnych i nowych mediach, Public i Media Relations, konstruowanie projektów z wykorzystaniem marketingu i komunikacji marketingowej, analiza działalności podmiotów funkcjonujących w sieci 

 

Wybrane tytuły prac:

 • Analiza różnic w dyskursie mediów głównego nurtu na przykładzie informacji o śmierci Pawła Adamowicza
 • Wykorzystywanie marki osobistej blogerów i vlogerów do sprzedaży produktów własnych na wybranych przykładach
 • Wykorzystywanie narzędzi komunikacji marketingowej w sklepach dyskontowych na przykładzie sieci sklepów Lidl
 • Komunikacja organizacji pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego
 • E-mail marketing jako narzędzie  komunikacji marketingowej – studium przypadku sklep internetowy „printu.pl”
 • Nowoczesne formy reklamy internetowej na wybranym przykładzie influencerów
Dr hab. Zbigniew Spyra prof. UE

Problematyka: media społecznościowe w komunikacji marketingowej organizacji, kreowanie wizerunku marki, relacje przedsiębiorstw z interesariuszami, instrumenty marketingu w działalności organizacji

 

Wybrane tytuły prac:

 • Zastosowanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej na wybranym rynku B2B i B2C
 • Kreowanie wizerunku marek należących do detalistów z wykorzystaniem nowoczesnych i tradycyjnych form komunikacji marketingowej
 • Relacje międzyorganizacyjne  jako element strategii  przedsiębiorstw na przykładzie...
 • Implikacje wynikające z transformacji cyfrowej dla wybranych instrumentów marketingu
Ks. dr Rafał Śpiewak

Problematyka: wykorzystanie  mediów w komunikacji społecznej i biznesowej, deontologia mediów, misja dziennikarstwa, wykorzystanie nowych mediów w komunikacji organizacji religijnych, zagadnienia społeczne i polityczne w mediach, historia mediów.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Fenomen Clickbait’u w Internecie
 • Sukces czy zdrada? Narracje na temat „Okrągłego Stołu” w publicystyce prasowej
 • Aspekt etyczny prowokacji dziennikarskiej. „Taśmy Beger” -  studium przypadku
 • Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych na przykładzie piłkarza Krzysztofa Piątka
 • Strategie kampanii społecznych przeciwko przemocy oraz ich recepcja w wybranej grupie
 • Wykorzystanie nowych mediów w duszpasterstwie parafialnym na przykładzie dekanatu Jastrzębie Górne i Jastrzębie Zdrój
 • Wizerunek światowych mocarstw w programach informacyjnych: TVP, TVN i Polsat
 • Znaczenie emotikonów w procesie komunikacji. Studium na podstawie opinii użytkowników Facebooka

Dr hab. Marek

Drzazga prof. UE

Problematyka: marketing, komunikacja marketingowa, marketing mobilny, marketing przedsiębiorstw handlowych, CSR

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rola serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji przedsiębiorstwa turystycznego
 • Wpływ marketingu sensorycznego na zakupy konsumentów w oparciu o wyniki badań….
 • Komunikacja marketingowa biura podróży RAINBOW
 • Media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa AVON Cosmetics
 • Lokowanie produktu jako narzędzie komunikacji marketingowej w opinii konsumentów

Kierunek Zarządzanie 

Promotor      

Problematyka i przykładowe tematy prac

Dr hab. Andrzej Bajdak prof. UE

 

Problematyka: Strategie marketingowe, Zarządzanie marką, Marketing relacji, Marketing B2B, Marketing w przedsiębiorstwie handlowym, e-marketing, m-marketing 

Wybrane tytuły prac:

 • Strategie promocji na rynku B2B
 • Zachowania nabywców na rynku instytucjonalnym
 • Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw/ organizacji non profit
 • Marketing w przedsiębiorstwie handlu detalicznego
 • Merchandising  i jego skuteczność  na wybranych przykładach
 • Badanie skuteczności komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa
 • Planowanie i wprowadzanie na rynek nowego produktu na wybranym przykładzie
 • Budowanie relacji z klientem na wybranym przykładzie
 • Kreowanie marki w mediach tradycyjnych i nowych
 • Rebranding marki na wybranych przykładach
 

Dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska prof. UE

 

 

Problematyka: Public relations, Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością miejsca, CSR

Wybrane tytuły prac:

Public relations:

 • Budowanie wizerunku organizacji/miasta w mediach społecznościowych
 • Rola i znaczenie tożsamości organizacji w osiąganiu jej celów strategicznych
 • Pomiar skuteczności działań public relations w mediach społecznościowych
 •  Zarządzanie kryzysowe w mediach społecznościowych
 • Opracowanie strategii public relations dla organizacji

Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością miejsca:

 • Opracowanie strategii place brandingu dla wybranego miasta
 • Tożsamość miejsca i jego znaczenie dla wizerunku
 • Badanie wizerunku miasta/regionu/kraju
CSR:
 • Strategie społecznej odpowiedzialności organizacji
 • Pandemia COVID-19 i jej znaczenie dla działań społecznie odpowiedzialnych firm
 • Wpływ działań z zakresu CSR na rynkową pozycję firmy