Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Informatyka i Ekonometria


Specjalność: Biznes Elektroniczny


Specjalność Biznes elektroniczny adresowana jest zarówno do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1 i 2 stopnia Kierunku Informatyka i Ekonometria Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, jak i do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych innych kierunków i wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach specjalności wykładane są przedmioty podejmujące zagadnienia dotyczące rozwoju i zastosowania systemów informatycznych biznesu elektronicznego, zastosowania hurtowni danych, sieci komputerowych i urządzeń mobilnych w gospodarce na różnych poziomach organizacyjnych.

Celem specjalności jest przygotowanie nowej klasy menedżerów - informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową. Studia na specjalności Biznes elektroniczny mają na celu dostarczenie wiedzy przedmiotowej z teorii gospodarki elektronicznej, informatyki i podstaw telekomunikacji i przygotowanie absolwentów do stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej. Specjalność Biznes elektroniczny dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień e-commerce, m-business, e-marketing, e-service, e-distribution, e-learning, e-logistics, bankowość elektroniczna i internetowa.

Studenci specjalności Biznes elektroniczny zdobędą wiedzę na temat specyfiki zastosowań technologii informacji i telekomunikacji w otwartych środowiskach biznesowych gospodarki elektronicznej i w instytucjach non-profit, społecznościach internetowych. Ze względu na bardzo szybki postęp technologiczny, w organizacjach tych pojawia się silna potrzeba zatrudnienia specjalistów, którzy potrafią być kreatywni w tworzeniu nowych i innowacyjnych zastosowań technologii w zmiennym technologicznie, ekonomicznie i legislacyjnie środowisku.


Ocena zapotrzebowania na absolwentów
Wszelkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów biznesu elektronicznego będzie dalej rosło, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie.  Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i zarządzania pozwoli absolwentom specjalności uzyskać przewagę na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku pracy.

Według informacji zamieszczonych na portalu Europe's Information Society (ec.europa.eu/information_society/) biznes elektroniczny ma pierwszorzędne znaczenie dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MSP, ponieważ umożliwia realizację wielu czynności online. Dzięki temu firmy mogą odnosić korzyści z jednolitego rynku, obniżać ceny i oferować światu najlepsze europejskie produkty. Biznes elektroniczny umożliwia nowe formy partnerstwa, poprawia wydajność firm oraz jakość oferowanych przez nie produktów i usług. Możliwości w tym zakresie są w Europie szczególnie atrakcyjne, gdyż biznes elektroniczny umożliwia wielu firmom korzystanie ze sposobności jakie kreuje wspólny rynek.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy