Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Informatyka i Ekonometria


Specjalność: Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania (I stopień)


Zdobyta wiedza:
Dynamika rozwoju przedsiębiorstw oraz coraz większa konkurencyjność rynkowa wymaga kształcenia specjalistów posiadających wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań technologicznych oraz metodycznych w zakresie projektowania, tworzenia, wdrażania oraz utrzymania systemów informatycznych. Z tego względu celem kształcenia specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania jest wyposażenie studenta w wiedzę dotyczącą:

 • systemów operacyjnych oraz systemów bazodanowych
 • projektowania, wyboru, wdrażania systemów informatycznych zarządzania
 • inżynierii Business Intelligence w szczególności inżynierii hurtowni danych, struktur wielowymiarowych oraz procesów odkrywania wiedzy
 • zarządzania wiedzą oraz projektami informatycznymi w organizacji

 

Umiejętności:
Szerokie zastosowanie różnorodnych systemów informatycznych w organizacjach wymaga od absolwentów kierunków informatycznych dobrego przygotowania w sferze znajomości aktualnych rozwiązań technologicznych. Zaproponowany plan specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania zapewnia jej absolwentom posiadanie umiejętności w zakresie:

 • projektowania oraz zastosowania relacyjnych baz danych i języka SQL
 • wykorzystania systemów informatycznych zarządzania w organizacji w oparciu o rozwiązania firmy SAP oraz IFS
 • projektowania systemów informatycznych z bazą danych (np. Oracle, SQL Server) przy użyciu narzędzi CASE
 • inżynierii hurtowni danych w systemie firmy SAS
 • projektowania i tworzenia kostek wielowymiarowych OLAP w rozwiązaniach firmy SAS oraz Microsoft
 • przeprowadzania procesów odkrywania wiedzy w systemie firmy SAS

Kim będziesz:
Absolwenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania posiadają niezbędną wiedzę oraz umiejętności samodzielnego projektowania, wdrażania oraz eksploatowania różnorodnych systemów informatycznych stosowanych w organizacjach. Potencjalnymi pracodawcami są przedsiębiorstwa w których następuje tworzenie, rozwój oraz wdrażanie oprogramowania dla firm, a także organizacje wykorzystujące systemy informatyczne, wymagające specjalistów do spraw informatyki, potrafiących realizować bieżące zadania związane z utrzymaniem i administrowania posiadanymi zasobami teleinformatycznymi. W przyszłości absolwent tej specjalności może pracować jako specjalista do spraw projektowania i wdrażania systemów informatycznych, specjalista modyfikacji i doskonalenia istniejących systemów, projektant procesów biznesowych, administrator systemów komputerowych.


Dlaczego warto:
Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów nowych technologii informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Rosną także wymagania firm w stosunku do wiedzy i umiejętności ich pracowników. Zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą SAS Institute Polska studenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania mają możliwość otrzymania certyfikatu „Analityk SAS Business Intelligence”.


Kierunek: Informatyka i Ekonometria


Specjalność: Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania (II stopień)


Zdobyta wiedza:
Wymagana konkurencyjność rynkowa przedsiębiorstw powoduje iż, pojawia się silna potrzeba zatrudniania specjalistów, którzy potrafią być kreatywni w tworzeniu i zastosowaniu nowych i innowacyjnych technologii w zmiennym technologicznie, ekonomicznie i legislacyjnie środowisku. W szczególności porządne staje się posiadanie wiedzy analityczno informatycznej pozwalającej na sprawne stosowanie różnorodnych rozwiązań programowych wspomagających procesy decyzyjne. W odpowiedzi na te potrzeby specjalność Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania powala słuchaczom na zdobycie wiedzy z zakresu:

 • projektowania i tworzenia sieci informatycznych
 • architektur korporacyjnych oraz projektowania organizacji
 • systemów informatycznych zarządzania oraz ich integracji i administracji
 • metod statystycznych oraz ekonometrycznych w systemach wspomagania decyzji
 • analiz wielowymiarowych oraz eksploracji danych
 • sztucznej inteligencji

Umiejętności:
Absolwenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania posiadają umiejętności w zakresie zastosowania technologii informacyjnych w obszarze systemowym, aplikacyjnym oraz biznesowym. W szczególności podczas studiów mają możliwość poznania najnowszego oprogramowania takich znanych firm jak Microsoft, Oracle, SAS, SAP, SPSS, VenSim dzięki czemu możliwe staje się zdobycie umiejętności w zakresie:

 • projektowania i tworzenia infrastruktury teleinformatycznej w zakresie sieci komputerowych
 • wykorzystania paradygmatu obiektowego w projektowaniu i tworzeniu oprogramowania
 • metod wielopoziomowej integracji systemów informatycznych w organizacji
 • wykorzystania metody reprezentacyjnej, metod aktuarialnych oraz sztucznej inteligencji
 • zastosowania zaawansowanych technik eksploracji danych oraz prognozowania i symulacji dla celów wspomagania decyzji

Kim będziesz:
Ukierunkowanie specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania na powiązanie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych dziedzin nauki, daje niezbędne kompetencje wymagane w dynamicznie zmieniających się realiach rynku pracy. Absolwent studiów II stopnia specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania ma możliwość podjąć pracę jako specjalista ds. reinżynierii organizacji wspomaganej komputerowo, lider informatyki w firmie, projektant – analityk systemów informatycznych zarządzania, konsultant Business Intelligence, projektant inteligentnych systemów informatycznych, analityk procesu odkrywania wiedzy w systemach bankowych.


Dlaczego warto:
Na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów nowych technologii informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Rosną także wymagania firm w stosunku do wiedzy i umiejętności ich pracowników. Zgodnie z porozumieniem zawartym z firmą SAS Institute Polska studenci specjalności Inżynieria Systemów Informatycznych Zarządzania mają możliwość otrzymania certyfikatu „Analityk SAS Business Intelligence”.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3