Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunek Informatyka


Specjalność: Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania


ZDOBYTA WIEDZA – W trakcie studiów na specjalności „Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania” dowiesz się:

 • jak systemy informatyczne wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • w jaki sposób systemy informatyczne wspierają podejmowanie decyzji,
 • jakie są najważniejsze i najpopularniejsze zintegrowane systemy informatyczne,
 • co to jest hurtownia danych i w jaki sposób jej wykorzystanie może wspomóc procesy zarządcze w organizacji,
 • co to jest technologia OLAP i jak jest wykorzystywana do modelowania procesów biznesowych firmy,
 • co to jest eksploracja danych i jakie ma znaczenie dla procesów podejmowania decyzji biznesowych,
 • jakie znaczenie w dostępie do informacji biznesowej ma technologia obiektowa i multimedialna,
 • jak możesz kreować i utrwalać wizerunek twojej firmy poprzez narzędzi identyfikacji wizualnej i jakie korzyści osiągnie dzięki nim twoja firma
 • jak zarządzać siecią komputerową i zabezpieczać zgromadzone w niej dane,
 • jak sformułować i wyegzekwować firmową politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • jak przeprowadzić audyt oprogramowania w firmie,
 • jak wykorzystać poszczególne moduły systemów zintegrowanych w codziennej pracy poszczególnych działów w przedsiębiorstwie.  

UMIEJĘTNOŚCI – Jako absolwent specjalności „Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania” zdobędziesz umiejętność

 • wykorzystania w praktyce biznesowej modeli statystycznych i ekonometrycznych,
 • prowadzenia finansów i zaawansowanej księgowości zarządczej realizowanej z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych wspierających dokonywanie analiz finansowych w oparciu o dane historyczne i prognozowanie na przyszłość z wykorzystaniem najskuteczniejszych modeli ekonometrycznych
 • wykorzystania zintegrowanych systemów informatycznych do sprawnego zarządzania produkcją, czyli wszelkimi procesami związanymi z zakupami, logistyką, produkcją, magazynem i sprzedażą.
 • wspomagania i doskonalenia zarządzania personelem z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych,
 • stworzenia projektu nowoczesnej organizacji i doskonalenie działalności firmy w kierunku e-biznesu,
 • wspierania całego cyklu życia systemów informatycznych, a w szczególności projektowania, kodowania, testowania, dokumentowania, wdrażania i utrzymania nowoczesnych systemów informatycznych zarządzania,
 • tworzenia i doskonalenia strategii zabezpieczenia danych biznesowych, w oparciu o najnowsze zalecenia dotyczące bezpieczeństwa danych,
 • pracy ze zintegrowanymi systemami informatycznymi takimi jak SAP Business One, SAP ERP, IFS,
 • pracy z innymi zaawansowanymi technologiami informatycznymi np.  bazy danych Oracle, SQL Server
 • wykorzystania narzędzi multimedialnych z pakietu Adobe Master Collection do wizualizacji procesów biznesowych,
 • kreowania i utrwalania wizerunku twojej firmy,
 • wykorzystania modułów SAS Base, SAS Enterprise Miner, SAS Warehouse Administrator, SAS Data Integration Studio,
 • wykorzystania poszczególnych modułów  w ramach systemu SAP ERP,
 • wykorzystania systemów firmy Comarch w organizacji biznesowej,
 • wykonania projektu, skonfigurowania i zarządzania serwerem i siecią komputerową.

KIM BĘDZIESZ – Po ukończeniu studiów na specjalności „Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania” będziesz:

 • specjalistą w dziedzinie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (klasy ERP, ERP II),
 • specjalistą z zakresu analizy, projektowania, wdrażania i administrowania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania oraz systemów wspomagania decyzji,
 • specjalistą zajmującym się wizualizacją danych i procesów biznesowych,
 • specjalistą od drążenia i eksploracji danych biznesowych,
 • projektantem, programistą, testerem, dokumentalistą, wdrożeniowcem, specjalistą od bieżącego utrzymania systemów informatycznych zarządzania,
 • specjalistą do spraw bezpieczeństwa danych i polityki bezpieczeństwa,
 • projektantem, administratorem, lub zarządcą sieci komputerowej,
 • administratorem sieci CISCO, Novell Netware, czy Microsoft Windows,
 • audytorem systemów informatycznych,
 • konsultantem dziedzinowym SAP ERP, SAS, Comarch
 • doradcą, konsultantem, analitykiem finansowym,
 • projektantem wizualizacji procesów biznesowych.

DLACZEGO WARTO – W czasie studiów na specjalności „Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania” będziesz miał możliwość:

 • spotkania i wspólnej pracy z uznanymi autorytetami w dziedzinie wspomagania i doskonalenia procesów biznesowych narzędziami informatycznymi,
 • wykonywania pod kierownictwem i pod opieką praktyków biznesowych ciekawych projektów praktycznych wykorzystujących i pozwalających doskonalić zdobyta wiedzę, np. praca z rzeczywistym systemem SAP Business One, czy SAP ERP, IFS, Comarch, Microsoft, których poszczególne moduły omawiane są w ramach przedmiotów specjalnościowych
 • bezpiecznego zweryfikowania zdobytej wiedzy w praktyce,
 • zdobycia doświadczenia w obsłudze i administracji funkcjonujących systemów zintegrowanych,
 • projektowania, konfigurowania, administracji i zarządzania funkcjonującą siecią komputerową: CISCO, Novell Netware, czy Microsoft Windows,
 • uzyskania certyfikatów poświadczających zdobytą wiedzę dotyczącą obsługi wiodących produktów oprogramowania, takich jak: SAP, SAS.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3