Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Inżynierii Wiedzy jest jedną z dwóch katedr informatycznych  Wydziału Informatyki i Komunikacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Związana jest z kierunkiem Informatyka i Ekonometria i Informatyka. Katedra działa w obszarach obecnie najszybciej rozwijających się technologii informatycznych, stanowiących zręby rodzącego się społeczeństwa wiedzy.

Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, uczestnicząc w projektach UE o charakterze dydaktycznym, związanych z wdrażaniem międzynarodowych standardów jakości nauczania. Prace badawcze zespołowe i indywidualne są prezentowane na konferencjach i seminariach naukowych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3