Osoby współpracujące

Imię i nazwiskoadres e-mail
dr Franciszek Białasfranciszek.bialas@uekat.pl
mgr Piotr Bieńkowski

piotr.bienkowski@ue.katowice.pl

mgr Radomir Kucharski

radomir.kucharski@ue.katowice.pl

mgr Zbigniew Lekaczzbigniew.lekacz@ue.katowice.pl
mgr Łukasz Ziółkowski