Przejdź do menu Przejdź do treści
  • Zarządzanie uczelnią dla zaawansowanych – wdrożenie modelu zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

   - projekt realizowany w celu usprawnienie procesu zarządzania uczelnią w różnych aspektach jej funkcjonowania, a w rezultacie zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni i zapewnienie odpowiedniej jakości prowadzonego kształcenia. W ramach projektu dokonano usprawnienia w zakresie zatrudniania pracowników, gospodarki finansowej i majątkowej uczelni, administracyjnej obsługi studentów, współpracy uczelni z biznesem, usprawnienia obiegu dokumentów oraz kształtowania społecznej odpowiedzialności uczelni. Zostało również zakupione odpowiednie oprogramowanie i sprzęt niezbędny do realizacji wymienionych zadań. Projekt  zrealizowany w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.

  • Innowacyjni Informatycy – studia na kierunku zamawianym Informatyka

   - projekt realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 4.1.2. Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu było zwiększenie liczby absolwentów kierunku Informatyka, w tym niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.

  • Nowe Media i Technologie Wiedzy w programach studiów ekonomicznych -synergia teorii i praktyki

   - projekt realizowany w ramach poddziałania 4.1.1 w oparciu o umowę nr UDA-POKL.04.01.01-00-445/08-00 mający na celu stworzenie nowych kierunków studiów w dziedzinie nauk informatycznych, które poza wiedzą teoretyczną zagwarantują studentom szeroko rozumianą praktykę. Czas realizacji: (1.04.2009-31.07.2012).
   Koordynator prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
  • Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem

   - projekt realizowany w ramach poddziałania 8.2.1 w oparciu o umowę nr UDA-POKL.08.02.01-24.010/09-02., którego głównym celem była poprawa konkurencyjności firm działających na Śląsku poprzez integrację środowiska biznesowego z naukowym. Czas realizacji: (1.04.2010-31.03.2012).
   Koordynator  dr Barbara Filipczyk
    
  • Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy

   - projekt realizowany w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Czas realizacji: (1.08.2009-31.12.2012)
   Koordynator dr Maria Smolarek

  • Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS

   - projekt, którego celem było uruchomienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej do prowadzenia wspólnych badań oraz zapewnienie polskim jednostkom naukowym łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

   PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

  • Languages for e Ecommerce

   – FIN-04-B-F-LA Languages Communications on eCommerce Web Sites
   Koordynator: Seinajoki Polytechnic Finland.
   Koordynator z ramienia Akademii Ekonomicznej (Partnera) prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski.
   Czas realizacji: (1.10.2004-30.09.2007)
   Rezultat kurs e-learningowy  –eCommerce Applications Design Czas

  • Web Training Game

   – BE – BE/04/B/F/ - 144000(23004-2007).
   Koordynator Institute of Multimedia ISC ST LOUIS Brussels.
   Koordynator z ramienia Akademii Ekonomicznej (Partnera) prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski.
   Czas realizacji (1.10.2004-30.09.2007).
   Rezultat :oprogramowanie gry strategicznej
  Dołącz do nas

  Akredytacje i partnerzy

  logotyp efmd
  logotyp ceeman
  logotyp hr
  logotyp cima
  logotyp eaie
  logotyp bauhaus4
  logotyp progres3