Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Gospodarka Cyfrowa

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr hab.

Krzysztof Kania,

prof. UE

Problematyka:  W ramach seminarium dyskutowane są zagadnienia wykorzystania
nowoczesnych technologii informatycznych w nauce i praktyce.

Prace poświęcone są metodom i narzędziom wykorzystanym w cyfryzacji gospodarki
i różnych obszarów życia społecznego.

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr hab.

Krzysztof Kania,

prof. UE

Problematyka: Preferowane prace o charakterze praktycznym z wyraźnie określonym celem utylitarnym.

 

Wybrane tytuły prac:

 • metody, techniki i narzędzia analizy danych w różnych obszarach zastosowań,
 • monitorowanie i analiza danych real-time w różnych obszarach zastosowań,
 • algorytmy uczenia maszynowego i ich zastosowanie w różnych obszarach zastosowań.

dr hab.

Krzysztof Michalik,

prof. UE

dr Anna

Kempa

Problematyka: Prace o charakterze praktycznym: aplikacje desktopowe i webowe (aplikacje dla biznesu, administracji, dydaktyki i innych obszarów), wykorzystanie sztucznej inteligencji w ekonomii, zarządzaniu i innych dziedzinach (np. opracowanie systemu ekspertowego do analizy finansowej firmy), klasyczne zagadnienia informatyczne i optymalizacyjne.

 

Wybrane tytuły prac:

 • zastosowanie systemu ekspertowego do analizy finansowej firmy,
 • zastosowanie przetwarzania równoległego w algorytmach drzew decyzyjnych,
 • aplikacja do głosowania oparta na technologii łańcucha bloków,
 • aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie harmonogramem sesji na uczelni wyższej,
 • bezpieczeństwo sklepu internetowego,
 • opracowanie aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie zasobami w parku przemysłowym z użyciem grafowej bazy danych,
 • opracowanie systemu ekspertowego doradzającego wybór formy opodatkowania dla małych i średnich firm,
 • algorytmy sztucznej inteligencji stosowane w grach,
 • opracowanie internetowego komunikatora biznesowego,
 • analiza wydajności algorytmów sortujących,
 • Chatterbot wspomagający wybór kierunku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

dr Bogna

Zacny

Problematyka: algorytmy uczenia maszynowego, metody analizy danych jakościowych (w tym analiza tekstu), metody wielowymiarowej analizy danych, inna tematyka uzgodniona z promotorem.

 

Wybrane tytuły prac:

 • ontologia dziedzinowa o algorytmach eksploracji danych (DMOP) - teoria i zastosowania,
 • algorytmy rekomendacji – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie wyników dla wybranych zbiorów danych,
 • algorytmy klasyfikacji – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie klasyfikatorów dla wybranych zbiorów danych,
 • sieci Bayesowskie – teoria i zastosowania,
 • programowanie probabilistyczne - teoria i zastosowania,
 • redukcja wymiaru przestrzeni cech – porównanie – budowa aplikacji umożliwiającej porównanie wyników redukcji dla wybranych zbiorów danych,
 • przygotowanie danych na potrzeby procesu odkrywania wiedzy – budowa aplikacji umożliwiającej automatyzację tego procesu,
 • analiza sieci społecznościowych – teoria i zastosowania,
 • Text mining – teoria i zastosowania Text mining – teoria i zastosowania.

dr Tomasz

Staś

Problematyka: przetwarzanie danych (bazy danych, hurtownie danych, narzędzia ETL), programowanie aplikacji (internetowych, mobilnych itp.), Internet Of Things oraz interfejsy głosowe.


Wybrane tytuły prac:

 • prototyp aplikacji monitorującej warunki w hodowli ptaszników z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi,
 • wykorzystanie platformy Xamarin i skanowania kodów kreskowych w projekcie aplikacji mobilnej ograniczającej marnowanie żywności,
 • wspomaganie procesu inwentaryzacji z wykorzystaniem systemu informatycznego,
 • aplikacja webowa wspomagająca zarządzanie działem handlowym samochodów nowych,
 • internetowa aplikacja do porównywania specyfikacji rowerów,
 • aplikacja webowa wspomagająca ewidencję cmentarzy,
 • aplikacja internetowa wspierająca zarządzanie postępami graczy w League of Legends,
 • aplikacja internetowa do nauki języka migowego,
 • możliwości wykorzystania narzędzi ETL do tworzenia kalendarzy internetowych,
 • prototyp aplikacji mobilnej do zarządzania zamówieniami transportowymi z wykorzystaniem geolokalizacji,
 • możliwości wykorzystania wybranych technologii informatycznych do zarządzania innowacyjnymi pomysłami w firmie.