Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Gospodarka Cyfrowa

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr hab.

Krzysztof Kania,

prof. UE

Problematyka:  W ramach seminarium dyskutowane są zagadnienia wykorzystania
nowoczesnych technologii informatycznych w nauce i praktyce.

Prace poświęcone są metodom i narzędziom wykorzystanym w cyfryzacji gospodarki
i różnych obszarów życia społecznego.

Kierunek Informatyka

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr hab.

Krzysztof Kania,

prof. UE

Problematyka: Preferowane prace o charakterze praktycznym z wyraźnie określonym celem utylitarnym.

 

Wybrane tytuły prac:

 • metody, techniki i narzędzia analizy danych w różnych obszarach zastosowań,
 • monitorowanie i analiza danych real-time w różnych obszarach zastosowań,
 • algorytmy uczenia maszynowego i ich zastosowanie w różnych obszarach zastosowań.

dr Anna

Kempa

Problematyka: Prace o charakterze praktycznym: aplikacje desktopowe i webowe (aplikacje dla biznesu, administracji, dydaktyki i innych obszarów), wykorzystanie sztucznej inteligencji w ekonomii, zarządzaniu i innych dziedzinach (np. opracowanie systemu ekspertowego do analizy finansowej firmy), klasyczne zagadnienia informatyczne i optymalizacyjne.

 

Wybrane tytuły prac:

 • zastosowanie systemu ekspertowego do analizy finansowej firmy,
 • zastosowanie przetwarzania równoległego w algorytmach drzew decyzyjnych,
 • aplikacja do głosowania oparta na technologii łańcucha bloków,
 • aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie harmonogramem sesji na uczelni wyższej,
 • bezpieczeństwo sklepu internetowego,
 • opracowanie aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie zasobami w parku przemysłowym z użyciem grafowej bazy danych,
 • opracowanie systemu ekspertowego doradzającego wybór formy opodatkowania dla małych i średnich firm,
 • algorytmy sztucznej inteligencji stosowane w grach,
 • opracowanie internetowego komunikatora biznesowego,
 • analiza wydajności algorytmów sortujących,
 • Chatterbot wspomagający wybór kierunku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

dr Bogna

Zacny

Problematyka: algorytmy uczenia maszynowego, metody analizy danych jakościowych (w tym analiza tekstu), metody wielowymiarowej analizy danych, inna tematyka o charakterze praktycznym

 

Wybrane tytuły prac:

 • Przewidywanie wyników rozgrywek siatkarskich z wykorzystaniem maszynowego uczenia

 • Zastosowanie metod analizy szeregów czasowych w sektorze surowcowym na przykładzie spółki KGHM Polska Miedź S.A.
 • Giełda światowa w obliczu kryzysu – statystyczna analiza wpływu kryzysu gospodarczego 2007-2009 oraz pandemii COVID-19 na przykładzie wybranych indeksów giełdowych

 • Prognozowanie cen ropy naftowej z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego

 • Analiza i porównanie metod algorytmów redukcji wymiaru cech

 • Techniki uczenia bez nadzoru w grupowaniu tekstów

 • Techniki uczenia z nadzorem w klasyfikacji tekstów

 • Metody i algorytmy wyjaśniania modeli predykcyjnych typu blackbox.

dr Tomasz

Staś

Problematyka:  Prace o charakterze praktycznym związane z:

 • przechowywaniem i przetwarzaniem danych (bazy danych, hurtownie danych, bazy NoSQL, narzędzia ETL itp),
 • programowaniem aplikacji (internetowych, mobilnych, itp),
 • internetem rzeczy - IoT (np. automatyka budynkowa, możliwości wykorzystania minikomputerów np. Raspberry Pi, interfejsy głosowe np. Google Home, Amazon Echo).


Wybrane tytuły prac:

 • Prototyp aplikacji monitorującej warunki w hodowli ptaszników z wykorzystaniem platformy Raspberry Pi,

 • Wykorzystanie platformy Xamarin i skanowania kodów kreskowych w projekcie aplikacji mobilnej ograniczającej marnowanie żywności,
 • Wspomaganie procesu inwentaryzacji z wykorzystaniem systemu informatycznego,
 • Aplikacja webowa wspomagająca zarządzanie działem handlowym,
 • Internetowa aplikacja do porównywania specyfikacji rowerów,
 • Aplikacja webowa wspomagająca ewidencję cmentarzy,
 • Aplikacja internetowa wspierająca zarządzanie postępami graczy w League of Legends,
 • Aplikacja internetowa do nauki języka migowego,
 • Możliwości wykorzystania narzędzi ETL do tworzenia kalendarzy internetowych,
 • Prototyp aplikacji mobilnej do zarządzania zamówieniami transportowymi z wykorzystaniem geolokalizacji,
 • Możliwości wykorzystania wybranych technologii informatycznych do zarządzania innowacyjnymi pomysłami w firmie.

prof. dr hab.

Marcin Grzegorzek

Problematyka: Data science, metody i narzędzia machine learning, zastosowania metod i narzędzi sztucznej inteligencji. Preferowane są prace o charakterze praktycznym z wyraźnie określonym celem utylitarnym.


Wybrane tytuły prac:

 • metody, techniki i narzędzia analizy danych w różnych obszarach zastosowań,
 • algorytmy, metody i narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz ich zastosowanie w różnych obszarach zastosowań.
 

dr inż.

Przemysław Sekuła

Problematyka: Machine Learning, Reinforcement Learning, Data Science. Preferowane prace o charakterze praktycznym, z wyraźnie określonym celem utylitarnym.


Wybrane tytuły prac:

 • Klasyfikacja spamu z wykorzystaniem komputerowego przetwarzania języka naturalnego oraz uczenia maszynowego z nadzorem

 • Rozpoznawanie aktywności fizycznej na podstawie odczytów z czujników z wykorzystaniem algorytmów Machine Learning
 • Analiza porównawcza algorytmów detekcji obiektów z użyciem splotowych sieci neuronowych.
 • Wykorzystanie uczenia ze wzmocnieniem w grach na przykładzie .... (środowisko Unity)
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca