Przejdź do menu Przejdź do treści

W dniu 1 czerwca 2006 roku Zakład Inżynierii Wiedzy, funkcjonujący przy Katerze Informatyki Wydziału Zarządzania, został przekształcony w Katedrę Inżynierii Wiedzy. Decyzją Rektora na Kierownika nowopowstałej Katedry został powołany prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski i funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, mającym wpływ na Katedrę, było utworzenie w dniu 29 stycznia 2009 roku czwartego wydziału ówczesnej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydziału Informatyki i Komunikacji. Od tego momentu Katedra Inżynierii Wiedzy jest jednostką Wydziału Informatyki i Komunikacji i jej siedziba zlokalizowana jest przy ul. Bogucickiej 3 w Katowicach.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca