Kolejne dwa artykuły pracowników KUM w czasopismach z listy JCR

Publikacje KUM w Entropy (Master Journal List, IF = 2.419) oraz International Transactions in Operational Research (Master Journal List, IF = 4.193)

W ostatnim czasie pojawiły się dwa nowe artykuły pracowników KUM w czasopismach z listy A. Tym razem są one wynikiem współpracy z pracownikami innych ośrodków naukowych, ale dotyczą bieżących tematów badawczych realizowanych w Katedrze Uczenia Maszynowego. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - LINK.