Publikacja pracowników Katedry Uczenia Maszynowego i Inżynierii Wiedzy w wydawnictwie Routledge

Publikacja w "Trust, Organizations and the Digital Economy. Theory and Practice" rozdziału opracowanego przez  pracowników Katedry Uczenia Maszynowego i Inżynierii Wiedz: dr Grzegorz Dziczkowski, mgr Szymon Głowania, dr Bogna Zacny.

Publikacji jest punktowana według MNiSW na 75 pkt w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości i na 50 pkt w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja.

Grzegorz Dziczkowski, Szymon Głowania, Bogna Zacny
"Trust in Machine-learning Systems ",
doi.org/10.4324/9781003165965

 

www.ue.katowice.pl/no_cache/pracownicy/nauka-i-biznes/article/publikacja-pracownikow-katedry-uczenia-maszynowego-i-inzynierii-wiedzy-w-wydawnictwie-routledge.html