Pracownicy Katedry na XXVIII Zjeździe Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji

W dniach 25-27.10.2021 odbył się XVIII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji zorganizowany przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Katedrę Badań Konsumpcji reprezentowali prof. dr hab. Sławomir Smyczek, dr hab. Aleksandra Burgiel, prof. UE, dr hab. Jolanta Zrałek, prof. UE oraz mgr Marta Grybś-Kabocik.

Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji jest spotkaniem o bogatych, wieloletnich tradycjach, integrującym polskie środowisko badaczy marketingu, konsumpcji i handlu. Kolejna, XXVIII już edycja tej ogólnopolskiej konferencji odbyła się w daniach 25-27 października 2021 w Szczecinie. Jej celem było zainspirowanie uczestników do dyskusji o nowych wyzwaniach, metodach, podejściach i perspektywach dla marketingu, handlu i konsumpcji w dobie Rewolucji 4.0.

Katedra Badań Konsumpcji miała na Zjeździe swoją silną reprezentację. Będący członkiem Rady Naukowej konferencji prof. dr hab. Sławomir Smyczek wziął udział w I panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Rewolucja 4.0 w marketingu, handlu i konsumpcji – palące pytania, nowe podejścia, perspektywy, metody". Pozostali pracownicy Katedry prezentowali koncepcje anglojęzycznych artykułów w ramach Paper Development CID Group Seminars. W szczególności pod dyskusję poddane zostały:

  • prezentacja przedstawiona przez dr hab. Jolantę Zrałek, prof. UE, zatytuowana „The future of sustainable consumption. Sustainable behaviors perception in Y and Z generations” (dyskutant: dr hab. Grzegorz Leszczyński),
  • prezentacja przedstawiona przez mgr Martę Grybś-Kabocik, zatytułowana „Online brand hate phenomenon within consumers communities in social media” (dyskutantka: dr hab. Katarzyna Dziewanowska),
  • prezentacja przedstawiona przez dr hab. Aleksandrę Burgiel, prof. UE, zatytułowana „Sustainable consumption – real chance or utopia? Barriers and stimuli of pro-ecological changes in the Polish consumers’ behaviors” (dyskutant: dr hab. Dariusz Siemieniako).