Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Aleksandra Burgiel, Prof. UE

Wybrane publikacje naukowe

 1. Burgiel A. (2020) Luka między postawami a zachowaniami konsumentów i jej konsekwencje dla upowszechnienia zrównoważonej konsumpcji, [w:] Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, Wydawnictwo UE Katowice, Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, red. S. Smyczek, Wydawnictwo UE Katowice, s. 222-248.
 2. Burgiel A., Zrałek J., (2019) Access-based consumption. Its technological determinants and business implications (evidence from Poland), Review of Business, January, s. 29-44.
 3. Burgiel A., Zrałek J., (2018) Konsumowanie bez posiadania jako przejaw ewolucji spożycia – determinanty i szanse rozwoju w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 3, s. 70-81.
 4. Burgiel A., Sowa I., (2017) Współdzielenie wirtualnych i realnych zasobów jako podstawa typologii konsumentów, Handel Wewnętrzny, nr 3(368), s. 396-408.
 5. Burgiel A., (2017) Social comparisons and their role in shaping contemporary consumers’ behaviors, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Oeconomia, nr 2, s. 47-57.
 6. Burgiel A., (2017) Konsumowanie bez posiadania jako przejaw racjonalizacji spożycia, w: Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań, red. E. Kieżel, A. Burgiel, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 115-146.
 7. Burgiel A., Sowa I., (2017) New consumer trends adoption by generations X and Y - comparative analysis, Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, s. 61-74.
 8. Burgiel A., (2016) Skłonność polskich konsumentów do angażowania się w konsumowanie bez posiadania – próba oceny, Handel Wewnętrzny, nr 2(361), s. 51-62.
 9. Burgiel A., 2015, Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, w: Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Wolters Kluwer, Warszawa, 153-192.
 10. Burgiel A., Zrałek J., 2015, Is sustainable consumption possible in Poland? An examination of consumers’ attitudes toward deconsumption practices, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, nr 14 (2), s. 15-25.
 11. Burgiel A., 2014, Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3