Przejdź do menu Przejdź do treści

Dr hab. Justyna Ganassali, Prof. UE

Wybrane publikacje naukowe

 1. Matysiewicz J. (2020) Koncepcja zrównoważonej produkcji jako determinanta rozwoju konsumpcji zrównoważonej, [w:] Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, Wydawnictwo UE Katowice, Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty, red. S. Smyczek, Wydawnictwo UE Katowice, s. 96-120.
 2. Ganassali S, Matysiewicz J., (2020) Echoing the golden legends. Storytelling archetypes and their impact on brand perceived value, Journal of Marketing Management, DOI: 10.1080/0267257X.2020.1831577.
 3. Matysiewicz J., Smyczek S., (2020) Determinants of the relationship of medical service entities in the virtual environment, Sustainability, 2020, vol. 12, iss. 18.
 4. Ganssali S., Matysiewicz J., (2018) Assessing visual survey protocols to capture brand-related emotional insights, Qualitative Market Research: An International Journal 2018, Vol. 21, iss. 1.
 5. Challenges for Companies and Consumers on International Market, (2018) red.: S. Smyczek, J. Matysiewicz, K. Fam, Publisher of the University of Economics in Katowice.
 6. Sztangret I., Matysiewicz J., (2018) Marketingowa wartość odpadów komunalnych. Garbologia, Handel Wewnętrzny 2018, nr 4 (375), t. 1.
 7. Matysiewicz J., Sztangret I., (2018) Prosumpcja w sektorze odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych - perspektywa konsumenta, Handel Wewnętrzny 2018, nr 5 (376).
 8. Matysiewicz J., Smyczek S., (2017) Pathologies in students' behavior in higher education market , Proceedings of 2017 China Marketing International Conference: Marketing Strategy in the Sharing Economy: Localization and Globalization pod red. Zhilin Yang, Hong Kong: Asian Business Association.
 9. Smyczek S., Grybś-Kabocik M., Matysiewicz J., Tetla A., (2017) Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku, Wydawnictwo Placet.
 10. Matysiewicz J., Sztangret I., (2017) The systemic products as an offer for demanding clients. The case of IT and healthcare sector, [w:] Challenges for marketing in 21st century, red. S. Smyczek, Katowice: Publishing House of the University of Economics in Katowice.
 11. Matysiewicz J., (2017) Value co-creation in health care networks. International perspective, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Vol. 51, no. 2.

Matysiewicz, J. & Smyczek, S., 2012 Modele relacji jednostek medycznych z pacjentami w otoczeniu wirtualnym. Placet, Warszawa

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3