Granty Rektorskie dla pracowników Katedry

Dwoje pracowników Katedry zostało uhonorowanych Grantami Rektorskimi za osiągnięcia naukowe. Dr hab. Sławomir Czech został nagrodzony w kategorii „pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uniwersytetu w konkursie zewnętrznym oraz publikację artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, natomiast dr Monika Krakowiak-Drzewiecka w kategorii: „za publikację artykułów w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych znajdujących się w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.