Wizyta profesora z Czech na naszym Uniwersytecie

Na zaproszenie Katedry Ekonomii Politycznej w dniach 9-13 maja przebywał na naszej uczelni prof. Lubor Lacina, pracownik naukowy Uniwersytetu Mendla w Brnie, ekspert z zakresu polityki monetarnej i integracji europejskiej. W ramach wizyty profesor poprowadził zajęcia dla studentów kierunku Analityka Gospodarcza. Uczestnicy spotkania mieli okazję podyskutować na temat przemian we współczesnej gospodarce światowej oraz przyszłości krajów Europy Środkowej w krystalizującym się układzie sił i wpływów.