Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekt wyszehradzki

Tematem przewodnim projektu jest problem narastającego eurosceptycyzmu, tj. ujawniającej się z mniejszym lub większym natężeniem niechęci wobec głębszej integracji politycznej i gospodarczej w ramach struktur Unii Europejskiej. Zjawisko to można coraz wyraźniej obserwować w krajach Grupy Wyszehradzkiej, które paradoksalnie należą do grupy największych beneficjentów członkostwa w Unii Europejskiej. Wzrost popularności postaw eurosceptycznych, w różnorakiej formie, z całą pewnością nie sprzyja budowaniu silnej pozycji w ramach Unii, podczas gdy to właśnie ona powinna być politycznym priorytetem ze względu na łatwiejsze realizowanie krajowych celów i zamierzeń. Co więcej, państwa Grupy Wyszehradzkiej powinny rozważyć możliwość budowania wspólnej pozycji w ramach struktur unijnych, która dałaby im jeszcze większą siłę przebicia. Wyzwania, przed którymi stoją wszystkie cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej, są podobne i wierzymy, że wspólnie można im stawić czoła skuteczniej.

Naszym celem jest podjęcie próby przeciwdziałania tendencjom eurosceptycznym poprzez wskazanie na obszary potencjalnej współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej w ramach procesów koncepcyjnych i decyzyjnych prowadzonych w każdym z tych krajów oraz w administracji unijnej. Należy również poszerzać świadomość społeczną odnośnie naszych korzyści wynikających z pozostawania częścią europejskiej wspólnoty, a także zagrożeń związanych z opuszczeniem Unii i procesami dezintegracyjnymi toczących się w ramach samego ugrupowania.

Projekt ma na celu omówienie powyższych zagadnień w międzynarodowym środowisku akademickim wśród studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Wyniki zostaną rozpowszechnione wśród doradców politycznych, decydentów, urzędników służby cywilnej, ośrodków analitycznych oraz wśród ogółu społeczeństwa za pośrednictwem mediów.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i realizowany przez cztery uczelnie publiczne: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (partner koordynujący), Uniwersytet Mendla w Brnie, Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych w Budapeszcie i Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie.

Projekt obejmie następujące wydarzenia:

– cztery warsztaty studenckie i wykłady otwarte z zaproszonymi prelegentami na wszystkich uczelniach partnerskich,

– konferencję naukową w 2022 roku podsumowująca wyniki projektu,

– organizację konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską podejmującą zagadnienie pozycji państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej.

Ponadto w wyniku warsztatów dla studentów zostaną opracowane cztery tematyczne dokumenty strategiczne (tzw. policy papers) skierowane do potencjalnych interesariuszy projektu.

Więcej info:Strona projektu

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca