Artykuł dr hab. Artura Świerczka, prof. UE na liście filadelfijskiej

Artykuł naukowy pt. “Manufacturer structural embeddedness and the network rent: the intervening role of relational embeddedness in the triadic supply chain” autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal (Vol. 24 Issue: 3, pp. 334-354), umieszczonym na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Powyższy artykuł to kolejna publikacja dr hab. Artura Świerczka, prof. UE która ukazała się drukiem w czasopiśmie, znajdującym się w trójce czasopism podejmujących problematykę zarządzania łańcuchem dostaw, posiadających najwyższy Impact Factor (5-year Impact Factor: 7.038). Artykuł przedstawia wyniki badań uzyskane w ramach projektu realizowanego pod kierunkiem Prof. Artura Świerczka we współpracy z Arizona State University  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji na temat artykułu można znaleźć na stronie czasopisma:

https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/SCM-06-2018-0232