II edycja Dnia Logistyka w Żorach z naszym udziałem

Na zaproszenie Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach 1 kwietnia 2015 r. pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej już po raz drugi mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z uczniami i nauczycielami szkoły w ramach Dnia Logistyka.

Uroczystość została otwarta przez mgr Joannę Krupę, która powitała zaproszonych gości oraz uczniów ZS nr 2. W dalszej kolejności głos zabrał mgr Krzysztof Zowada. Witając uczniów w imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pokrótce przedstawił cel wizyty, którym było:

  • przeprowadzenie warsztatów nt. "Optymalizacja w logistyce" (mgr Krzysztof Zowada),
  • wygłoszenie prelekcji nt. "Logistyk w przedsiębiorstwie. Zaprezentowanie głównych oczekiwań firm" (dr Piotr Hanus).

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Żorskiej Izby Gospodarczej.

Po części oficjalnej nastąpiła również część artystyczna oraz quiz o tematyce logistycznej przygotowany przez uczniów szkoły.

Podczas spotkania dr Piotr Hanus i mgr Krzysztof Zowada mieli również okazję do rozmów z wicedyrektor szkoły mgr Janiną Pyrchałą oraz opiekunami i wychowawcami uczniów: mgr inż. Małgorzatą Herman, mgr Joanną Krupą, mgr Małgorzatą Albrycht oraz mgr Zdzisławą Staroń na tematy związane z rozwijaniem edukacji młodzieży.