Kolejny artykuł naszego pracownika na tzw. liście filadelfijskiej

Miło nam poinformować, że artykuł naukowy pt. "Demand planning as a tamer and trigger of operational risk disruptions: evidence from the European supply chains", autorstwa dr hab. Artura Świerczka, prof. UE z Katedry Logistyki Ekonomicznej oraz dr Natalii Szozdy z Katedry Logistyki UE we Wrocławiu został opublikowany w czasopiśmie Supply Chain Management: An International Journal (Vol. 24 Issue: 6, pp. 748-766), umieszczonym w Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska).

Powyższy artykuł to kolejna w ostatnim czasie publikacja dr hab. Artura Świerczka, prof. UE w czasopiśmie, które znajduje się w pierwszej trójce pod względem wartości Impact Factor (5-year Impact Factor: 7.038), wśród wszystkich czasopism podejmujących problematykę zarządzania łańcuchem dostaw. Artykuł dowodzi, że negatywne skutki ryzyka operacyjnego (obejmujące popyt, podaż, jak również procesy przepływu produktów i informacji) mogą być zarówno absorbowane, jak i wzmacniane poprzez wykonywanie określonych czynności planowania popytu w łańcuchach dostaw.  

Więcej informacji na temat artykułu można znaleźć na stronie czasopisma