Nagroda Ministra Nauki dla naszego pracownika

19 lutego - w Dniu Nauki Polskiej Minister Nauki przyznał nagrody w 5 kategoriach - za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

 

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał m.in. dr hab. Artur Świerczek – Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Nagrody w tej kategorii są przyznawane m.in. za prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń, prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury, kierowanie zespołami badawczymi.