Seminarium naukowe Katedry Logistyki Ekonomicznej

Pracownicy Katedry Logistyki Ekonomicznej w dniach 19-20 października br. zorganizowali Seminarium naukowe dotyczące wyzwań pracy naukowo-badawczej, a także współczesnych zagadnień logistyki i łańcuchów dostaw.

Poza pracownikami Katedry w seminarium wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. dr hab. Maciej Szymczak; dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk, prof. UO; dr hab. inż. Maja Zofia Kiba-Janiak, prof. UEW; dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG; dr hab. inż. Monika Odlanicka-Poczobutt, prof. PŚ; dr hab. inż. Marzena Kramarz, prof. PŚ; dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. PCz; dr hab. Marzenna Cichosz; dr hab. Marzena Frankowska; dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, prof. PŚ; dr Natalia Szozda.

Wykład dotyczący wyzwań i możliwości w pracy naukowo-badawczej inaugurujący Seminarium naukowe poprowadził prof. dr hab. MACIEJ SZYMCZAK, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem UEP.