Aktualności

Artykuł dr. Sebastiana Twaroga w czasopiśmie z listy JCR


Artykuł dr. Sebastiana Twaroga pt. "Multiple probabilistic traveling salesman problem in the coordination of drug transportation—In the context of sustainability goals and Industry 4.0." (napisany we współautorstwie) został opublikowany w czasopiśmie PLoS ONE (16(3): e0249077), znajdującym się na liście Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska) -  IF: 2,74 / MEiN: 100.

Artykuł dostępny na stronie czasopisma: journals.plos.org/plosone/article